Vägvalet har vunnit pris

Ryktesvägen nås vi av nyheten att Vägvalet tilldelats ett pris! Naturskyddsföreningen i Göteborg har gett partiet “årets Stinknäva”.

Vägvalet får priset för vårt “försök att stoppa införandet av trängselskatt i Göteborg, trots att trängselskatter av en enhällig expertis pekas ut som nödvändiga för att lösa trafik- och miljösituationen i Göteborg.” Var den enhälliga expertisen finns någonstans förtäljer dock inte Naturskyddsföreningen i Göteborg. Sanningen är ju att det var några enstaka politiker som bakom lyckta dörrar tog beslutet om trängselskatt för att lösa bristen på finansieringen för flera infrastrukturbyggen.

Därför är det än märkligare att NiF:s Helena Norin lika tvärsäkert slår fast: “Trängselskatten är i första hand en åtgärd för att effektivisera trafiken och bara i andra hand ett system för att finansiera infrastrukturinvesteringar“. Enligt Norin har Vägvalet dessutom “framfört missvisande information om den planerade trängselskatten” eftersom vi inte delar NiF:s åsikt om vad det främsta syftet med trängselskatten är.

Vidare har Vägvalet genom våra uttalanden “konsekvent förminskat miljöproblemen med hänvisning till orealistiska förhoppningar om teknikutveckling“. När vi nu i Vägvalet diskuterat de här frågorna i över ett år står det klart för oss att de som är de mest pessimistiska till all form av teknisk utveckling återfinns bland de som kallar sig för miljövänner. Det är tur att teknikutvecklingen inte styrs av dessa krafter. Då hade vi varken haft katalysatorer eller blyfri bensin idag. Och när vissa inte ens accepterar en elbil som ett “rent” transportmedel, då är det ett tecken på att det inte handlar om miljön längre, utan ett principiellt motstånd mot bilen som företeelse.

Vägvalet var inte, som ju brukligt är, inbjudna till prisceremonin, utan den hölls anonymt på NiF:s eget årsmöte 19 mars. Priset verkar dessutom inte vara av den materiella sorten, utan mera av symbolisk natur. För NiF var det nog tur att Vägvalet dök upp på arenan i fjol, eftersom de inte hittade någon värdig kandidat till priset vare sig 2009 eller 2010.

Som ett svar funderar nu Vägvalet på att nästa år dela ut ett demokratipris till någon välförtjänt person eller organisation som stått upp för demokratin i Sverige.  Att Naturskyddsföreningen i Göteborg skulle tilldelas detta pris är nog dock uteslutet. Inte ens på skämt.

Läs Naturskyddsföreningen i Göteborgs blogg om priset här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

  • “Först ignorerar dom dig, sedan gör dom narr av dig, sedan bekämpar dom dig, sedan vinner du.” – Mahatma Gandhi