Vägvalet lämnar ett alternativ till det Västsvenska paketet

Genom att lyfta ur riskprojektet Västlänken kan det Västsvenska paketet bli bättre och finansieras utan trängselskatt. Med det alternativa paketet hanteras inpendlingen och delvis genomfartstrafiken. En viktig aspekt är att satsningarna löser problem i närtid. Paketets kostnad uppgår endast till ca 14 istället för 34 mdr, dvs 20 mdr mindre. Paketet skapar även ett förhandlingsutrymme med staten.

Alternativet innebär att Västlänken som är ett olönsamt projekt med stor risk tas bort helt och hållet. Detta ersätts istället med Västlänk 2021 etapp 1 (pendeltågsslinga ovan mark vid Centralstationen, se Kurt G Larssons presentation på vår Youtube kanal.) och Göta Ringen (en västlig ringled). Motion för både Västlänk 2021 och Göta Ringen ligger redan idag hos kommunfullmäktige i väntan på behandling. Kollektivtrafikåtgärder och effektiva trafiksystem är idag dåligt beskrivet vad det ska leda till och omfördelas därför i paketet. Dessa bör vara satsningar som verkligen ger medborgaren möjlighet att frivilligt kunna ställa bilen. Kostnader för det alternativa paketet hamnar på ca 14 mdr kr istället för 34 mdr kr.

Detta innebär att finansiering via trängselskatt inte längre behövs. Även finansieringsposten gällande ökade markvärden tas bort då ingen riktigt egentligen kan förklara hur dessa värden ska räknas hem.

Staten som skulle satsa 17 mdr kr behöver nu endast satsa 12 mdr kr. Staten finansierar största delen i paketet men 5 miljarder kr billigare vilket medför ett nytt förhandlingsläge mellan parterna. Göteborg Stad och Västra Götalandsregionen och Region Halland (med)finansierar likt idag 1,25 mdr kr respektive 1 mdr kr. Totalt 14,25 mdr kr.

Det alternativa paketets kostnad bli 14,25 mdr kr med följande innehåll:

Marieholmstunnel – 4,2 mdr kr
Ny Göta älvbro – 2 mdr kr
Västlänk 2021 etapp 1 – 3 mdr kr
Göta Ringen – 1,2 mdr kr
Kollektivtrafikåtgärder & effektiva trafiksystem – 3,85 mdr kr

Observera då att inte en enda skattehöjning tagits med i beräkningarna.

Med Vägvalets alternativ har vi:

– besparat göteborgarna trängselskatten
– hanterat inpendlingen
– delvis hanterat genomfartstrafiken
– eliminerat riskprojektet Västlänken
– satsningar som löser problem i närtid
– sparat 5 miljarder kr till staten
– ett paket som endast kostar ca 14 mdr kr som löser samma problem, d.v.s. ca 20 mdr kr billigare

För detaljerad förklaring se Ett alternativ till det Västsvenska paketet.

Läs vår debattartikel i GP Så kan Västsvenska paketet omförhandlas.

Presskontakt:

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GP6, GP7, GP8, GP9, GP10, GP11, GP12, GP13, GP14, GP15, GP16, GP17, GP18, GP19, GP20, GP21, GP22, GP23, GP24, GP25, GP26, GP27, GP28, GP29, GP30, GP31

Lägg till en kommentar

 • Bra jobbat i debatten Theo!

  Tyvärr förstår inte politikerna att man inte kan göra ett så orättvist system som trängselskatten blir.

  För mig personligen mås det vara hänt, då jag både är relativt högavlönad och kan göra avdrag för skatten på resan till arbetet, men principen med trängselskatten är fel i grunden. Jag har heller inga problem med att betala mer i skatt för att täcka upp för de förbättringar som behövs i kollektivtrafiken. Vad jag dock inte accepterar är när västtrafik drar ned kollektivtrafiken i Kungälvs kommun med 4 miljoner kroner och desssutom omfördelar kollektivtrafiken i övrigt, så att många som skulle kunnat använda kollektivtrafiken nu i praktiken inte kan göra det utan tvingas att ta bilen och betala trängselavgift.

  Det är en sak att underlätta för folk att ta kollektivtrafiken, det är en helt annan sak att tvinga folk att betala trängselskatt för att en fungerande kollektivtrafik inte finns.

  De försämringar som skett i mitt område i Kungälvs kommun under senare år, de gör att mina barn idag inte kan använda kollektivtrafiken, utan att jag måste åka och hämta dem på skolan för att de skall ta sig till sina idrottsträningar. Något som de hade kunnat göra själva med buss om vi haft den kollektivtrafik vi hade innan försämringarna.

  Vidare kan man notera att pga de nya köer som kommer att byggas upp runt Tuve/Norrleden, så kommer det troligen bli mer utsläpp och trängsel för de som har sin slutdesitination på Hisingen och kommer norrifrån. I mitt fall kommer det troligen leda till att jag kör en omväg på två mil (tur och retur) för att det kommer att gå fortare än att stå i köerna.

  Man kan inte ha undersökt vilka sekundära effekter man inför när man gör som man gör, för då hade man gjort annorlunda…

 • @pacman42 Tack för stödet! Det är så mycket som inte är utrett och genomtänkt och det fick vi svar på idag. Andreasson har ingen som helst koll på konsekvenserna och hur systemet påverkar människors vardag. Hon anser att hon är vald för att styra andra människors liv.

  Stödet idag var enormt över förväntan och det visar på hur utbrett missnöjet är!

 • Det här alternativet låter ju riktigt bra! Finns det någon chans att det kan bli verklighet, om opinionen blir tillräckligt stark, eller är det i praktiken helt kört?

 • Jag har nu gått igenom materialet rörande Västlänk2021. Det ser mycket intressant ut, jag saknar dock en tågbro från centralen och ut på Hisingen för anslutning till Bohusbanan (station vid Hjalmar Brantingsplatsen) och en potentiell anslutning till Torslanda/Hjuvik. Med stationen på den höjd som blir här så är ju en bro över älven inget problem att få till. Och där löste vi ett till problem på sikt…
  …en tunnel under älven från Västlänken blir ju nämligen inte gjord under min livstid, trots att jag är i samma ålder som Theo…

  Sedan måste jag än en gång beklaga mig över hur ensidigt trängselskatteföreträdarna argumenterar. Det verkar vara omöjligt för dem att förstå hur fruktansvärt skevt trängselskatten slår på Hisingen och i Kungälv. Den skevheten är resultatet av att man försöker optimera intäkterna. Med smärre justeringar skulle systemet troligen får acceptans, men då skulle intäkterna bli för små. Detta är kärnan i misstroendet mot systemet och politikerna.

 • Jätte bra debatt med Dom två ledande politikerna. En sak jag undrar bara att dessa två politiker specielt hon som tillhörde miljöpartiet, jag undrar om hon kör bil själv eller om hon använder kollektiv trafiken. För argumentet som hon hade kändes att hon själv åkte kollektivtrafiken. synd att jag missade Debatten i nordstan. men att hon båda två politikerna stod på sig och igentligen inte hade någon aning vad dom snackade om är riktigt skrämmande. Det som är sjukt är att en del av politikerna är enade i denna fråga något som är väldigt ovanligt inom politiken. som sagt enligt min mening och uppfattning om dessa politiker så blev dom pengakåta när dom såg att staten var villig att betala pengar till göteborg för att rusta upp staden. och då valde massa korkade idér som dom hade lagt på Is. och begravit dessa idér långt nere i jorden, men helt plötsligt när staten vill skänka eller investera pengar på göteborg då grävs upp alla begravan idér. vilket jag tycker är sjukt. som sagt en av anledningen att vi har trängsel vid tingstadstunneln är att den tunneln och infartarna är Byggda för vänster trafik och har sen inte byggts om efteråt. detta orsakar så mycket köer. Det enda jag tycker politikerna gjorde ett bättre jobb med varr Röda orm. Den har underlättat min körning och jag tar ofta den hem från jobbet men jag har däremot sett ett problem med den och det är när man kommer från göta tunneln och ska mot röda orm, om man då tittar hur mycket köer det blir på götaleden efter utfarten från tunneln. detta medför då att en del bilister tar vägen i stället via Marieholm för att komma på röda orm inkl Mig själv. jag har säkert ett antal bra idér på hur man skulle kunna förändra och ta bort trängseln i göteborg och där med ta bort en del av köerna på dom stora lederna.

 • Bra jobbat Theo!

  Nu måste vi alla både i och runt GBG visa vårt missnöje med hur politikerna ,som idag leder denna staden med Västlänken i spetsen, sköter sitt jobb.

  2014 är ett år då vi har möjlighet att rita om den politiska kartan i Västra Götalands län jag föreslår att ni alla gör eran röst hörd det valåret så att dessa människor får en väckarklocka värd namnet…

 • @Tim Holmberg. En av sakerna som kommer med det Västsvenska paketet är byggandet av Marieholmstunneln. Den kommer att ansluta till partihallslänken och kommer att flytta en hel del flöden från Tingstadstunneln. Sedan känner inte jag igen din historiebeskrivning över huvudtaget. Diskussion om ny älvförbindelse och borttagande av säckstation har pågått i minst 15-20 år. Nu har dessa framsynta politiker lyckats komma överens med staten vilket jag tycker är väldigt bra. Det verkar som du tycker att trängseln vid Tingstadstunneln är ett problem. Då är det väl väldigt bra att man äntligen gör någonting åt det? Jag är nyfiken på att höra vilka idéer du har för att lösa köproblematiken.

 • Re Eva .Ny hisingsbron betalas av gbgstad och marieholmstunneln betalas av staten och pestlänken är bara trams,en ekonomisk gökunge, minst 3Miljarder/km.

 • @Manne. Hela paketet kostar 34 miljarder. Så här ser finansieringen ut:
  “Staten bidrar med halva kostnaden (17 miljarder). För resten står trängsel­skatten (14 miljarder), Göteborgs Stad (1,25 miljarder), Västra Götalandsregionen och Region Halland (1 miljard) och realisering av markvärden (0,75 miljarder).”
  Med andra ord betalar inte Göteborgs stad hela Götaälvbron utan en del kommer från staten, VGR, Region Hallan och via trängselskatten.

 • @Eva Göta älvbron var och är en kommunal angelägenhet. Marieholmstunneln var och är en statlig angelägenhet. Bara för att man paketerar om något så innebär inte det att man “fått” pengar. Dessa två projekt skulle gjorts utan paketet. Du medger alltså nu att trängselskatten inte är en kommunal intäkt utan en statlig skatt?

 • @Theo. Utan paketet hade Marieholmstunneln börjat byggas någon gång mellan 2018-2021. Nu pågår projektering för eventuell byggstart 2014.
  Götaälvbron hade byggts ändå men nog är det bra att Göteborg får hjälp med finansieringen?
  Jag vet att ni inte vill ha Västlänken(som också ingår i paketet), jag håller inte med om det. Jag tror att den är nödvändig för regionens utveckling.
  Din sista fråga förstår jag ärligt talat inte.

  • Eva: Eftersom du repriserar gamla argument gör jag det också.

   Västlänken hade antagligen blivit framskjuten och förhoppningsvis aldrig blivit byggd (något billigare alternativ anser jag däremot är högst realistiskt att det skulle blivit av). Marieholmstunneln fanns redan med i nationella planen, ny Göta Älvbro är en kommunal angelägenhet, detta har vi redan diskuterat och varit överens om. Jag tror väldigt få bilister accepterar trängselskatten för att få Marieholmstunneln byggd 3 år tidigare.

 • När E6 byggdes ut till Uddevalla blev Ucklumborna utan busstrafik. Jag brukade hälsa på en kompis där på helger och övrig tid MEN fick tji när busstrafiken togs bort från gamla E6. Sedan tog man dit skolbussar som går mitt på dagen men inget på helger. Detta innebar att min kompis måste hämta och lämna mig vid Ljungskile för att jag skulle kunna ha tillgång till telefonkiosk (på den tiden då mobiler inte var vanliga) ifall något hade hänt. Vi höll på med detta nåt år men till slut tröttnade jag och skaffade mig körkort och bil för att de skulle slippa köra 4 ggr för att jag skulle hälsa på. Det blev mindre mängd utsläpp i miljön när jag körde hälften av antal vägar och dessutom kunde hantera mitt och deras liv utifrån oss hellre än bussens tider som gick när det passade den.

  Det är likadant med bussen till och från Kungälv. Den hade en busshållplats i Kärra eller Klarebergs hållplats men den togs bort så man kan inte nå Kungälv. Nu måste man åka buss fram och tillbaka till Gbgs centrum, vilket är oekonomiskt ur tidsaspekt och även ekonomiskt eftersom jag måste betala dubbelt upp!

  Hur har beslutsfattarna egentligen tänkt? Inte alls verkar det som: Som Kia Magnusson sa: “folk är dumma”, vilka är det som är dumma egentligen?

  Sen tänker jag på alla reklampelare som dykt upp på alla möjliga platser. De där som går på el och som bläddrar fram olika reklam hela dygnet runt? Är inte detta resursslöseri och miljöförstörande och kräver el? Skärp er politiker som godkänner sådana dumma påfund som tar energi och som kostar våra skattepengar! Ta inkomsterna (Sätt trängselskatt på dem så vi får dessa pengarna till skatterna!) från reklampelarna och lägg dem på väg- och brobyggena!

 • Jag hade faktiskt varit okej med trängelskatten om det var så att pengarna gick till ett projekt som vi boende i Göteborg faktiskt kan ta del av. T.ex ett tunnelbanesystem eller liknande.

  Personligen ser jag ett problem med att Göteborg har bland Sveriges storstäder högst andel brukande av bil. Både inom staden och pendlande till stan. Det är ju självklart någonting som måste lösas. Men vad medfinansieringen gjort är att tvinga kommunen att först prioritera ett projekt som inte har högst samhällsnytta.

  Högst samhällsnytta om vi pratar kostnader för förseningar är de som redan brukar kollektivtrafiken inom staden inte de som pendlar in.

 • Om nu bilen är ett problem, varför tillverkar vi bilar på Hisingen då? Staten har ju redan hjälpt till att stänga en bilfabrik i landet, så varför inte stänga en till? *ironisk*

  Om vi nu ser på trängselskatten som en gest för miljön, varför slutar vi inte använda plast då? Plasten kommer ju i många fall från samma plats som oljan gör.

  Om vi nu ska tänka på miljön, varför är det då inte billigt?

  Om VI ska betala skatt, varför är den då inte solidarisk?

 • hejsan theo tycker du gör ett jätte bra jobb men behövs det inte ett riktigt stort uppslutning av människor snart för att visa sitt missnöje eller nåt radikalt att folk protesterar genom att ställa bilen utmed motorvägen under rusningstid

 • Julius Norinder: Trängselskatten har ingenting med miljö att göra, det är egentligen ingen som påstår något sådant. Den är till för att finansiera infrastrukturprojekt i regionen. Sen kan man väl argumentera för att om fler skulle åka kollektivt så är väl det bättre för miljön, och det stämmer väl.

  Fast då tycker jag man istället skulle bygga en tunnbelbana eller liknande planseparerad spårtrafik. Det hade varit väldigt många fler som skulle använda den och därmed borde samhällsnyttan vara större.

 • Självklart är samhällsnytta större med Snabbspårvägar, men det blir inte samma skrytbygge som en tunnel. Dessutom har ju Malmö och Stockholm fått pendeltågstunnlar, så då måste ju Göteborg ha det också…

 • Konstigt, Stockholm har trängselskatt och Oslo har vägavgifter, men de ligger ändå högre upp på denna listan än vad Göteborg gör:
  http://www.expressen.se/motor/mardrom-for-bilister—har-ar-varsta-bilkoerna/

  Köpenhamn, Helsingfors och Malmö som har ringleder ligger längre ned, likaså alla större städer som har genomfartsvägen utanför staden, som Uppsala, Odense m.fl.

  Kan det vara så att avgifterna på vägarna inte gör så stor skillnad i trafikmängd i alla fall?

 • Och politikerna i kommunen flyger runt för våra skattepengar och släpper ut koldioxid. Vilka hycklare, en flygresa till Köpenhamn eller Stockholm motsvarar många bilisters resor i Göteborg…

 • Såg precis en reklamfilm på TV4 för Västsvenska paketet. I filmen animeras den nya lösningen i form av att spåren sänks ner i marken (tunnel). Dock noterade jag ett fel i sekvensen efteråt. Tågen som gick i spåret ner i och upp ur tunnel var tåg i form av lok med vagnar, dvs fjärrtåg. Mig veterligen kommer inga fjärrtåg gå i nya tunneln, utan endast pendeltåg, dvs. tåg med ’lok’ (förarhytt) i båda ändarna. Filmen påvisar således att fjärrtåg kommer gå i tunnel och vad jag har förstått är det inte syftet med tunnel.

 • Jag förstår inte varför jag och flera andra invånare i Göteborg skall betala för en tunnel som vi aldrig kommer att använda!! Västlänken är endast till för turister och folk som inte bor i Göteborg stad. Kan boende i Angered/Bergsjön använda tunneln för att åka till jobbet i Torslanda!? Kan boende i centrum använda tunneln för att åka till Frölunda/Tynnered för att jobba/handla!? kan boende i Kärra åka till Jobbet i Sisjön med tunneln!? NEJ det går inte.. över 350 000 människor avsaknar möjlighet för att kunna använda tunneln. Helt sjukt att vi boende och skattebetalare i Göteborg skall betala för inget!! Ge oss i stället två tunnlar under staden eller broar genom centrum för spårvagnarna, för dem når fler än 400000 invånare!! Satsa några av västlänken miljarder på bättre framkomlighet för våra invånare och bygg ut spårvagnarna till Torslanda, Tuve, Kärra samt Eriksberg. Med en spårvagnstunnel under staden kan man mer än halvera restiden mellan Angered och Frölunda. Så vem skall vi betala för? Är det för turisterna eller invånare i vår stad? Stockholm får nya spårvagnslinjer och förlängda tunnelbanelinjer för trängselskatten. Vad får vi förutom bussgator till andra kommuner som Kungälv, Lerum, Härryda!? En annan fråga är varför man skall bygga en ny vägtunnel vid Tingstadstunneln.. Även det projektet är ju helt värdelöst då efter som alla måste åka till samma ställe ändå!! Varför då inte bygga en ny tunnel eller bro för både bilar och spårvagnar/bussar vid Hjällbo över älven eller under älven mot Bäckebol. Tänk vad bra det hade vart om man som boende i Kortedala kunde ta vagnen till Bäckebol utan att behöva åka in till stan!! Tänk vad bra trafiken skulle rulla om hälften gick genom Tingstadstunneln och andra hälften via 45 till Bäckebol via Hjällbo!! Då blir det inga köer runt Tingstadsområdet..