Vägvalet lämnar förslag om en ringled förbi Göteborg “Göta Ringen”

Göteborg saknar en ringled. I Sverige har vi inte varit speciellt duktiga på att planera ringleder runt våra större städer. Trots dåliga förutsättningar för stadsplanering som tidigare generationer har efterlämnat måste vi försöka hitta lösningar i den befintliga stadsplanen. Vägvalet har lösningen och introducerar därför förslaget om en ringled runt Göteborg vid namnet Göta Ringen.

Fördelarna är många:

 • Trafik leds runt Göteborg och bort ifrån stadskärnan.
 • Hisingsleden ansluter till Göteborgs Hamn och Volvo.
 • Genom att leda trafiken via väg 159 så avlastas inte bara Tingstadstunneln utan även in- och avfarterna via E20 till/från Partille, E45 till/från Angered och väg 40 till/från Borås.
 • Möjlighet finns även att avleda trafik från E45 norrifrån via Angeredsbron
 • Gynnar näringsverksamheter som t.ex. Göteborg City Airport
 • Ingen lång byggtid och större störningar under denna
 • Mycket nytta för göteborgarna till en väldigt låg kostnad.

Ringleden kan byggas till en kostnad av 1,2 miljarder kronor.

Vägvalet lämnar även idag in en motion till kommunfullmäktige för att aktualisera frågan.

Se detaljerad information om förslaget här.

Läs debattartikel i GP här.

Presskontakt

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se


Anmält som idé till Göteborgs 400-årsjubileum 2021

Lägg till en kommentar

 • På vilket sätt underlättar detta förslag för dem som idag använder Söderleden? Redan idag är det köer både från E6 söderifrån och E6 norrifrån vid Åbromotet. Som en del i västsvenska paketet byggs just nu ytterligare en fil norrifrån.

 • Mycket bra förslag ,dock bör den vara en 4-filväg med planfria korsningar.
  För att få mer redudans samt bättre genom flöde den östra delen av ringen detta kostar tyvärr betydligt mer men behövs :Bygg ny nu för sedan blir det betydligt dyrare och svårare när staden och omgränsande kommuner har växt. Kom ihåg väg förs,t hus sedan inte tvärtom då blir det kaos.Göteborg och Stockholm typ exempel,Malmö är mycket bättre,där går trafiken i halv cirklar runt.

 • hej hej VV!

  Kanonbra förslag, ett billigt och effektivt billigt sätt att “skylta runt” lastbilar och turister som inte skall till Göteborg utan bara norrut. Det kommer att lätta trafiken avsevärt genom staden. Jag har tidigare skrivit här om mina positiva upplevelser om detta utomlands.

  Jag tycker ni kan byta namn till “Göta Västringen” och sedan komplettera med ett förslag på “Göta Östringen”. Där finns ju planerna nästan klara, koppla ihop E20 vid typ Jerikotunneln med RV40 vid det nya (snart påbörjade) slambymotet. Bygg sedan om Kallebäcksmotet så att det blir planskiljt och att man lätt kommer ut på E20 söderut. Byggs detta så slipper vi alla lastbilar och annan trafik som skall söderut dras in till centrum av stan vilket minskar trängsel, buller och utsläpp. Det borde väl de rödgröna gilla skarpt, det är ju en av nyckelargumenten för att införa trängselskatt!

  Dessa två förslag tillsammans skulle säkert (= min gissning!) bidra till minst lika mycket reducerad trafik som trängselskatten kommer att göra, troligtvis mycket mer.

  2 st ringleder, en i väst, en i öst till en i sammanhanget liten penning. Det man sparar på att bygga Kortlänken istället för Västlänken skulle utan vidare finansiera dessa förslag och det skulle till och med bli massor av pengar över! Gissar att östsingen inte är dyrare än västringen vilket gör att totalkostnaden skulle hamna på kanske 3 Miljarder. Då e det 10 Miljarder över! Gissa vad JAG vill göra med de pengarna…

 • @Manne Förslaget är att bygga ut lederna till 2-2 fält och att moten byggs om. Det är ju inte fel om vårt förslag även väcker Trafikverket att kolla på den östra sidan också.

  @Fredrik En sak i taget ;). Jag har också funderat på östra sidan men där finns idag ingen s.k. “halvfärdig” led som på västra sidan därav förslaget. Jag tilltalas ändå av det du skriver och ska kolla upp det närmare. Om vi bygger ihop dessa så blir det Göta Ringen i slutändan. Genom förslaget så visar vi att det finns alternativ som faktiskt kan lösa problemen med genomfarten i Göteborg. Trängselskatten gör det inte.

  @Eva Genom att omfördela trafiken så minskar belastningen. Sedan är det lite synd att inte utnyttja Hisings- och Norrleden som redan finns idag. Är inte hundra på att det byggs en tredje fil för bilar men även om det görs det så handlar också förslaget om att leda tung trafik runt Göteborg samt genomfartstrafiken. Det vi begär i en motion är att Göteborg Stad aktualiserar frågan till Trafikverket.

 • Förslaget om att bygga ut norrleden till motorväg är ingen ny idé.

  Att bygga ut en väg som idag inte utnyttjas till fullo kräver många incitament för att investeringen om 1,2 mdkr skall gå hem. Spontant är det att kasta pengar i sjön…

  Något kortare restid räcker inte! Vad som krävs är ekonomiska incitament, tex möjlighet att passera utan att betala trängselskatt över Älvsborgsbron samtidigt som Tingstad är skattebelagd.

  Om vi öht skall investera i en förbifart, trots att Marieholmsbron snart börjar byggas, är det mer optimalt med en länk mellan E6 och 40-vägen, alternativt en led mellan 40 och e20.

  Förresten…Hur vill VV finansiera en utbyggd norrled?

 • @Theo. Det här förslaget innebär kanske att belastningen på Tingstadstunneln minskar, men min fråga kvarstår. Redan idag är belastningen stor på Söderleden. Trafiken som kommer norrifrån leds idag via en fil in på Söderleden. Nu byggs en fil till för att undvika den köbildning som uppstår vid rusningstrafik. Söderleden är idag redan hårt belastad. Ert förslag riskerar att flytta problemet från ett ställe till ett annat.

 • @Eva Vi har lagt ett förslag som är ganska pragmatiskt och som folk kan identifiera sig med. Idag saknar Göteborg en ringled och vi vill väcka idén om detta. Låt Trafikverket återkomma med om det är ett problem som flyttas eller inte. Med förslaget visar Vägvalet att vi också har idéer som är mer kostnadseffektiva och genomförbara.

  @Daniel Igen, du har din åsikt och vi har vår. Även om idén inte är ny så är det inget som diskuteras och vi har väckt liv i frågan om varför denna led inte används mer än vad den gör idag. Det är något VI kan göra som representanter i Göteborgs kommunfullmäktige. Marieholmsbron var nytt för mig, ska det gå bilar på den? Vad gäller investeringskostnaden så har vi förklarat tidigare att vi anser att det är en statlig angelägenhet. Men innan vi hamnar där så kan ju Trafikverket åtminstone utreda förslaget vilket vi har lagt en motion om till Göteborgs kommun. Jag har sagt till dig innan att du inte ska dumförklara dina motståndare, vi vet vad vi håller på med. Vet du?

 • @Theo: det är lätt att lägga fram förslag, och visst finns det poänger med att väcka gamla idéer till liv, vilket ni nu gör. Jag säger inte att det är fel.

  Det är inte att dumförklara någon att hävda att vi har olika utgångspunkter. “Eva” påpekade kapacitetsproblemet med söderleden, jag poängterar avsaknad av ekonomiska incitamenten att välja norrleden framför Tingstad. Det är två konkreta argument som inte skall sopas under mattan: Trafikverket kommer poängtera detsamma i en ev. kommande rapport. ok?

 • Jag menar givetvis Marieholmstunneln och inte bro i tidigare inlägg (utgick ifrån att du förstod det).

 • @Daniel Ena stunden frågar du vad vi har för förslag, andra stunden är det lätt att lägga fram. Jag visste inte att du både var representant för staden och Trafikverket? Jag är väl medveten om att det finns kapacitetsproblem på Söderleden men så är det på flera platser i Göteborg. Du kan ju inte förneka att om vi förbättrar framkomligheten så underlättas tuffa knutar runt Göteborg. Förslaget öppnar en diskussion för varför trafiken går rätt igenom Göteborg. Vad gäller ekonomiska incitament så vet jag inte vad du utgår ifrån. Nu till samhällsekonomiska incitament som du gärna svänger dig med i din argumentation. Farliga godstransporter som ska gå och kommer norrifrån till hamnen kan gå denna väg också. Som jag skriver så är ringleder en av stora brister i den svenska infrastrukturen genom åren. Genom att förbättra leden, som faktiskt är enkelt genomförbart, så löser vi flera problem samtidigt.

  Låt oss inte dra igång något ältande igen. Vi har lagt ett förslag och inväntar nu hur man ställer sig till det. Vad är det du vill uppnå egentligen genom att framhäva dina åsikter om och om igen? Dumförklarat mig har du ju gjort i andra inlägg då du tycker att jag inte fattat något av det du skrivit. Skillnad är att inte fatta och att ha olika uppfattningar.

  Så om du inte har något nytt att komma med så håll dig till bloggen regler om kommentarer.

 • Framkomligheten förbättras om man breddar leder eller bygger “länkar” mellan etablerade leder – absolut! Därav mitt förslag (eller rättare sagt Trafikverkets förslag) om en förbindelse i Kallebäck mellan E6 och e40 samt en nordligare länk nordost om gamlestaden mellan e20 och e45/e6.

  Problemet är att när ni väl lägger förslag är de inte särskilt genomtänka ur trafikteknisk synpunkt, speciellt inte i relation till andra satsningar. Jag har beskrivit varför. Mina slutsatser baseras på erfarenheter och den input jag får från profession inom branschen.

 • @Daniel Är inte det att dumförklara att vi inte vet vad vi sysslar med? Vi läser också det som kommer från professionen men att som jag sagt till dig tidigare så läser vi det med ett mer kritiskt öga än vad du själv verkar göra.

  Sedan vill du hela tiden framhäva dina egna förslag eller förresten de du själv “lånar” från andra. Du är välkommen att driva dina s.k. egna förslag också. Det är ju precis det vi gör. Stor skillnad mellan dig och mig är att jag lägger fram förslag som jag låter folk själva avgöra om de är bra. Du vill tvinga fram förslag eftersom alla andra är oförmögna att avgöra själva.

  Då du inte verkar ha något mer att tillföra i detta blogginlägg som vi inte redan vet så tackar jag för diskussionen för denna gången.

 • En strategisk investering ur trafikteknisk synpunkt är inte nödvändigtvis optimal inom politiken (och tvärt om). Så, du kanske har rätt att opinionen identifierar sig med ditt förslag framför trafikverkets länk mellan v40 och e6:an.
  Trängselskatten är impopulär i den lokala opinionen, men rätt ur trafikteknisk synvinkel (vilket våra ändlösa diskussioner också bevittnar):)

 • @Daniel Du själv gör det till ändlösa diskussioner. Har du patent på vad som är rätt ur trafikteknisk synpunkt?

  Som jag sa i tidigare inlägg så verkar du inte ha något mer att tillföra i detta blogginlägg som vi inte redan vet och tackar (igen) för diskussionen för denna gång.

 • @Daniel Jag modererar denna blogg samtidigt som jag debatterar. Stor skillnad på att tillföra något i en debatt och att tvinga på någon sin åsikt. Jag bedömer att du upprepar dina åsikter och därför har du inget mer att tillföra debatten på detta blogginlägg.

  Jag tackar ytterligare en gång för diskussionen och hänvisar dig till våra regler på bloggen.

  • Daniel Bergqvist: Vad du menar är väl snarare att det finns något nytt att kritisera. Man behöver inte hugga på allt.

 • Om det finns brister vinner väl alla på konstruktiv kritik?
  I fallet med Götaringen har ju sådan framförts.

  • Daniel Bergqvist: Du hugger ju på allt. “Konstruktiv kritik”, jo det låter ju bra. “Spontant är det att kasta pengar i sjön“, låter ju särdeles konstruktivt…

 • Ryck inte något ur sitt sammanhang. Jag motiverade varför det är att kasta pengar i sjön, läs nedan!

  • Att bygga en pendeltågstunnel till Haga som inte utnyttjas till fullo kräver många incitament för att investeringen om 20 miljarder skall gå hem. Spontant är det att kasta pengar i sjön…

 • Ambitionen att modernisera E6.20 (kallas väg 159 av en del kartföretag) delas av regeringen och Trafikverket. Åtgärden, som ej är riktigt så omfattande som Vägvalets förslag, är kostnadsbedömd till drygt 2,5 miljarder kr och är indelad i fyra etapper varav två finns med i gällande nationella plan (dock ganska sent i planen).

  Även en förlängning av E6.20 i öster för att binda samman med E20 finns beräknad och redovisad på samma ställe. Den har dock inte ett uttalat stöd från regeringen.

  Beräkningar av kostnader och effekter finns på Trafikverkets hemsida.

  http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Nationell-planering/Nationell-plan-for-transportsystemet-2010-2021/Beslutsunderlag-till-Nationell-transportplan-2010-2021/Beslutsunderlag-i-atgardsplaneringen-20102021—vag/Region-vast/

  Etapperna heter VVA009A och VVA010A (objekt i plan) samt VVA009B och VVA010B (objekt ej i plan).

 • @Per Tack för ditt inlägg och det var ju väldigt kul att Trafikverket delar våra synpunkter. Det är glädjande att man kan ha samsyn i vissa frågor ;). Vi vet ju också att det är en prioriteringsfråga som allt annat varför vi väcker debatten.

  Jag blir lite nyfiken på det östra förslaget. Vilken beteckning har det objektet i den nationella planen?

 • Håkan: ja, du leker med ord. Jag tycker inte jämförelsen är korrekt eftersom Norrleden inte utnyttjas till sitt maximun vilket järnvägen gör i regionen.

  • Daniel Bergqvist: Lek med ord? Du menar på fullt allvar att alla kommer att resa till Haga bara för att det finns en station där? Västlänken handlar bara om pendeltåg, den löser ingenting för järnvägen i regionen, vilket du försöker antyda.

   Du stoppar upp fingret i luften och konstaterar att det är olönsamt att bygga vägar som idag inte utnyttjas till sitt maximum, men det var ju det som var hela poängen: Bygg ut vägen så att den blir ett snabbare alternativ för fler. Tydligen hade Trafikverket redan planerat för en utbyggnad, vilket stödjer att det finns ett behov.

   Jag stoppar ner fingret i Trafikverkets utredning och hittar att Västlänken är olönsam, men den tycker du ändå ska byggas. Alltså har du inget problem med att bygga olönsamma saker.

   Återigen visar du klart att du är emot vettiga satsningar på nya/förbättrade vägar. Du vill inte bidra till förbättrade möjligheter för bilisterna i regionen. Men bilisternas pengar vill du gärna ha till andra saker.

 • Hej!

  Här är en länk till förstudien om den östra delen. Det är dock ingen motorväg utan mer 2+1 stuk och tyvärr finns det ju som vanligt inga pengar till den heller…

  http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Vastra-Gotaland/Tvarforbindelse-mellan-E20-och-vag-40/

  (Du hittar även en länk till Slambymotet) som börjar att byggas på RV40 om några månader.) Denna är förfinansierad (eller med finansierad) av Härryda kommun, men är första etappen på en tvärförbindels.

 • förstudie om östra leden: http://www.trafikverket.se/PageFiles/6018/Forstudie%20Vag%20549.pdf

  Man bygger 2+1 men förbereder för ytterligare ett körfält. Merkostnaden för ytterligare ett fält är begränsad, så jag röstar för att man bygger 2+2 från början (motorväg light).

  @Håkan: jag orkar inte förklara samma sak hundra gånger. Om du inte förstår tycker jag du skall läsa igenom järnvägsplanen en gång till.

  “Tydligen hade Trafikverket redan planerat för en utbyggnad, vilket stöder att det finns ett behov.”

  Ja, ett behov av planskida korsningar, alltså fritt från trafikljus. Trafikverket påstår inte att vägen är överbelastad norröver, det är inte därför man vill bygga ut.
  För övrigt presenterar Trafikverket såväl lönsamma och olönsamma projekt. Jag vet inte vad du menar med att jag inte vill förbättra framkomligheten för bilister? En länk mellan e6/v40 liksom den led jag länkar till ovan är viktiga projekt.

  Åter till en “östlig led”: som ni säkert vet planerade man för en led mellan v40 och e20 på 60-talet. Vägen skulle byggas ovan mark, vilket hade förstört Delsjön som naturområde (tur i oturen alltså). När man ritade en tunnel insåg man att det skulle bli för dyrt. Att idag planera en led längre öster ut eliminerar tunnelkostnaderna, men nyttan blir lägre pga avståndet till stan. Hoppas regeringen lägger pengar på detta!

  • Daniel Bergqvist: Du behöver inte förklara något hundra gånger. I själva verket har vi bett dig sluta upprepa dig själv. Vi är oense, men det innebär inte att jag är så korkad som du försöker få det till. Om du inte orkar förklara dig, kanske du ska ta en paus istället för att vara så tyken?

   “Jag vet inte vad du menar med att jag inte vill förbättra framkomligheten för bilister?”
   Så fort det kommer ett förslag i den riktningen slår du ner på det. Du vill inte ha fler bilar/bilister/vägar. Varför är det så svårt att stå upp och säga detta?

 • Behovet av infrastruktursatsningar är enormt stort i Göteborg och västsverige. Om man man bara räknar upp några saker:

  – Götalandsbanan med tåg till bla Borås
  – Utökad pendeltågtrafik över Hisingen och norrut via Säve, Kungälv etc
  – Kapacitetshöjning för att komma förbi Lerum med alla tåg

  – Fler tunnlar/broar för att ta sig över älven, bla pratas det om en Lindholmstunnel för kollektivtrafik.
  – Kollektivtrafiksatsning på Hisingen

  – Ringled runt Göteborg på Västra sidan
  – Ringled runt Göteborg på Östra sidan
  (båda dessa för att slippa dra genomfartstrafik genom staden)
  – Säkerhetshöjande projekt på tex:
  – E20 till Alingsås och vidare till Stockholm
  – Bygga motorväg hela vägen mellan Borås och Jönköping
  – RV46 (??) vägen mellan Borås och Varberg där flertalet dödsolyckor inträffat.
  m.m m.m.

  Det är ju ändå lustigt att det heter Västsvenska infrastrukturpaketet då de flesta som bor i Härryda, Mölndal, Partille, Kungälv och andra närliggande kommuner inte drar någon som helst nytta av en tågtunnel under Göteborg, de är bara med och betalar…

  I ljuset av alla dessa behov detta har jag personligen mycket svårt att förstå logiken i att klamra sig fast vid att Västlänken är det alenagörande projektet för Göteborg. En bättre fördelning av pengarna till många andra projekt skulle ge mycket stor effekt på genomströmning och transporter.

  Man undrar oroligt om det i Mut-Göteborg inte är så att kontrakten på Västlänken redan är bortlovade till några stora byggbolag…

 • Theo vill att man håller sig till artikelns ämne, men jag måste faktiskt få svara Håkan:

  Du att man inom ramen för V-länken (eller tågslingan om du så vill) kommer börja bygga nya spår från Gamlestan? http://kartor.eniro.se/m/aj73f

  Det avlasta getingmidjan vid Olskroken, alltså har banan en direkt positiv effekt på fjärrtågen. Sedan har vi ju alla andra fördelar (som du kan läsa mer om eftersom du uppenbarligen inte är bekant med dem) som tex att regiontåg/pendeltåg flyttas från Gårdatunneln (som enbart kommer användas för godståg och fjärrtåg).

  • Daniel Bergqvist. Du påstod (eller antydde) att Västlänken löser kapacitetsproblem för tågtrafiken i regionen, detta är inte sant. Det du nu talar om rör problematiken om Gbg:s central (eller i dess närområde). Den kan man lösa – snabbare, billigare och bättre – genom andra åtgärder/ombyggnader/utbyggnader.

 • Jag hittade den här gamla idéskissen som vi gjorde för två-tre år sedan:
  http://laddauppbilder.se/?di=1213183439220

  Tunnel i bra berg hela vägen mellan Olskroken och Kallebäck. Tangerar Delsjöns naturreservat och möjliggör bra förbindelse mellan v40 och e6. I Norr når man som synes Tingstad, E45 och götaleden samt e20.
  Tror jag hört en kostnad om 5 mdkr fast då tror jag inte vi räknade med anslutningar).

 • Jag förespråkar såväl österled som förbindelse mellan e6 och v40.

  Kommentar till länken jag postade: de mörkgröna ytorna är frigjord exploateringsytor. Snacka om stor förbättring i miljö och framkomlighet. Det borde vägvalet jobba för!

 • @Theo: Jag har tittat på trafikverkets östra länk. Leden kan bära ca 12000 fordon, vilket innebär att väg 40 avlastas med ca 9000 fordon (vid Landvetter).
  Nere vid Kallebäck-Olskroken minskar antalet bilar med -3500 (motsvarande 3%). Slutsatsen är att en östlig länk förbättrar transporterna i regionen, men marginell förbättring i Göteborg.
  Siffran skall jämföras med effekter av trängselskatt, som beräknas till: ”
  Enligt analyser av trängselskattesystemet beräknas att trafiken i centrala Göteborg kommer att minska med cirka 10 procent per dygn. I morgonrusningen är minskningen cirka 14 procent” //trafikverket.

  Jag tror däremot att effekterna av en östlig led blir bättre om den förlängs norr om Gamlestaden, mot e45…På så sätt har vi en fullbordad ringled.

 • Trängselskatten-
  Snor dina pengar tar din tid
  Tusentals kronor och hundratals timmar varje år.
  Grattis folket till en ny effektiv skatt.

 • @Daniel Intressant att du slänger upp förslag nu efter att du tyckt att vi inte fattar något av det du säger. Jag ska kika på dina förslag och se om det är värt att följa upp eller inte.

  @Manne Jag kan inte annat än hålla med dig att trängselskatten är orättvis. Slår väldigt olika mellan låg- och höginkomsttagare.

 • @Theo

  Idén om en länk mellan E6.20 (Angeredsbrons östra landfäste) och E20 i Partille kallas oftast Mellbyleden. I arbetet med de nuvarande nationella och regionala planerna testades denna i två etapper som heter VVA008A och VVA008B. Ingen av dem kvalade emellertid in i planerna. Det ena objektet, VVA008A som är kopplingen mellan E20 och Utbyvägen (kallat Mellbymotet) finns redovisat bland “objekt utanför nationella planen”. Det längre objektet som bland annat går genom Lärjeåns dalgångar, finns inte redovisat av Trafikverket på internet, så vitt jag kan se.

  Den nästföljande länken i söder, som andra refererar till här, kallas av oss byråkrater för VVA_074 549 Tvärled E20-40, Landvettervägen samt VVA_026 40 Slambymotet. Slambymotet byggstartas inom kort. Tvärleden hanteras av VGR i dess regionala plan, men jag har för mig att finansieringsfrågan inte är helt löst, delvis beroende på osäkerheter om vad som är rätt lösning i dess norra del.