Vägvalet lämnar interpellation om kommunens totala kostnad av trängselskatt för kommunala fordon

Trängselskatten införs den 1 januari 2013. Kommunen använder sig av en hel del fordon som kommer att belastas med trängselskatt. Detta gäller t.ex. tjänstebilar och arbetsfordon inom alla kommunala bolag och nämnder såsom Renova, Hemtjänsten, Färdtjänsten, Göteborgs Energi, Trafikkontoret, Park och natur m.fl.

Vägvalet ställer följande frågor följande fråga till kommunstyrelsens ordförande:

Hur ska denna kostnad finansieras?

Vägvalet väntar även svar på tidigare ställd interpellation gällande kostnaden för en dubblerad kollektivtrafik (se tidigare pressmeddelande)

Vill du se övriga interpellationer och motioner som Vägvalet lämnat klicka här.

Presskontakt:

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

I nyhetsflödet: GP1, GP2

Lägg till en kommentar