PM: Vägvalet lämnar interpellation om yttrandefrihet för kommunens anställda

När den nya Torslandaskolan invigdes uppstod en debatt om säkerheten i slöjdsalen. En anställd framförde synpunkter om säkerheten som inte föll i god jord hos arbetsgivaren. Enligt tidningsuppgifter stängdes slöjdsalen senare av huvudskyddsombudet på grund av brister i säkerheten.

Med anledning av händelserna på Torslandaskolan ställer Vägvalet följande fråga till kommunstyrelsens ordförande:

Vilka åtgärder avser du vidta för att säkra den grundlagsfästa yttrandefriheten för kommunens anställda?

Läs artikel om händelsen i GP här.

Vill du se övriga interpellationer och motioner som Vägvalet lämnat klicka här och här.

Presskontakt

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Lägg till en kommentar

 • I första hand så ser jag att Yttrandefrihetsgrundlagen är beskuren på ett litet märkligt sätt så att endast vissa media är accepterade.

  1§ Varje svensk medborgare är gentemot det
  allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna
  grundlag att i ljudradio, television och
  vissa liknande överföringar, offentliga
  uppspelningar ur en databas samt filmer,
  videogram, ljudupptagningar och andra
  tekniska upptagningar offentligen uttrycka
  tankar, åsikter och känslor och i övrigt
  lämna uppgifter i vilket ämne som helst.

  Som jag ser det skulle det räcka med:
  1$ Varje svensk medborgare är tillförsäkrad rätt enligt
  denna grundlag att offentligen uttrycka tankar,
  åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter
  i vilket ämne som helst.

  Eventuellt även ange “oavsett media”. Men en utredning (SOU 2012:55) har tydligen avvisat ändring av YGL (http://www.regeringen.se/sb/d/15631/a/197600)

  Grundproblemet med att slöjdläraren i detta fallet blev utfryst visar bara att kommunens kultur fortfarande inte har ändrat sig i grunden, utan att det fortfarande är samma visa som gäller. Frågan är närmast – hur många kommunanställda är det som inte vågar tala fritt? Är det frågan om inhyrda konsulter så är det möjligt för kommunen att kringgå YGL ännu lättare genom att avsluta uppdraget för konsulten. Jag skulle inte bli förvånad om det är en liknande situation på landstingsnivå.