Vägvalet lämnar motion och interpellation med anledning av Riksrevisionens rapport

Med anledning av Riksrevisionens rapport, “Medfinansiering av statlig infrastruktur (RiR 2011:28)”, som kom i  december 2011 lämnar nu Vägvalet en interpellation och motion. Riksrevisionens rapport berör i princip alla delar som Göteborg Stad förhandlat fram i form av det Västsvenska Paketet, medfinansieringen, trängselskatten och Västlänken.

Interpellation om Riksrevisionens rapport

Vägvalet lämnar interpellation om Riksrevisionens rapport gällande det Västsvenska paketet.

Riksrevisionen påtalar klart och tydligt att:

 • det Västsvenska paketet är forcerat
 • medfinansiering ger helt andra effekter än det var tänkt
 • trängselskatten är inte är rätt finansieringsmetod
 • Västlänken är samhällsekonomisk olönsam

Läs Riksrevisionens rapport här och debattartikel i GP “Inga skattepengar till olönsamma projekt” här.

Motion om att utreda Västlänk2021

Kritiken om Västlänken stärks nu ytterligare av Riksrevisionen. Projektet är och har varit sedan start samhällsekonomisk olönsam. Västlänken är den största enskilda investeringen på 20 miljarder kronor i det Västsvenska paketet som har en redovisad negativ nettonuvärdeskvot på -0,55 vilket motsvarar ett underskott i nettonuvärde på 9,3 miljarder kronor.

Förslaget om vändslinga, idag kallad Västlänk 2021, vid Centralstationen har förts fram som ett alternativ men har aldrig utretts.

Därför lämnar Vägvalet en motion med krav på att utreda Västlänk 2021 med omedelbar verkan.

Utredning beräknas till ca 20 miljoner kronor.

Under förutsättningen att utredningen utförs senast 2012 kan etapp 1 stå redo 2019/2020 lagom till Göteborgs 400-års jubileum. Möjligen kan även etapp 2 vara klart men det som är genialt är att etapperna är fristående varandra.

Läs om Västlänk 2021 här eller se Kurt G Larssons presentation på vår Youtube kanal.

Läs även Vägvalets debattartikel “Lyssna på kritiken av Västlänken” i GP här.

Presskontakt

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Läs pressmeddelandet i sin helhet i vårt pressrum.

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GP6, GP7, GP8, GP9, GP10

Lägg till en kommentar

 • Kul att ni kommer med en interpellation. Det blir spännande att se hur den tas emot.

  Gällande samhällsnyttor m.m så kan ni läsa er till ökat förstånd på gp.se.

 • @Daniel Duktigt av dig att skriva en debattartikel och dumförklara alla inklusive Peter Danielsson. Håll därför den debatten på gp.se där den hör hemma då den inte har med blogginlägget att göra.

  För övrigt så verkar du tro att skattekistan är överflödig vilket påvisar att du lever precis som Miljöpartiet i en drömvärld. Men alla har ju rätt till en åsikt….

 • Peter Danielsson jobbar på Volvo och är delaktig i deras bussverksamhet. Han har dessutom jobbat som lobbyist i bussbranschen. Miljöexpert är man om man avlagt akademisk examen och/eller forskar i ämnet. Sålänge inget av det publiceras är han självutnämnd expert.

  Om du vill debattera skriv där, inte här.

 • @Daniel Du är inne på denna blogg och debatterar när jag ändå hänvisat dig till gp.se där du har din artikel.

  Jag har även kommenterat din artikel på gp.se. Så håll dig där om du ska fortsätta din debatt kopplad till din artikel.