Vägvalet lämnar motion om återställa färjeleden Rosenlund-Lindholmen

Sedan en tid tillbaka har färjeläget flyttats från Rosenlund till det under byggnad varande läget vid Stenpiren. Flyttningen baserades på ett 15 år gammalt beslut, taget innan cykelfärjorna ens var påtänkta. Resultatet är en kraftig försämring för cyklisterna, längre överfartstid och glesare turer och krångligare vägar.

Vägvalet lämnar därför en motion om återställa färjeleden Rosenlund-Lindholmen snarast möjligt.

Läs motionen i sin helhet här.

Vill du se övriga interpellationer och motioner som Vägvalet lämnat klicka här.

Lägg till en kommentar

 • Helt rätt tänkt. Ett vansinnigt beslut som fattades. Göteborg har en tendens att inte synkronisera sina beslut när det gäller kommunikationerna, vilket gör det att anslutningarna för resenärerna blir riktigt dåliga.

  Ett par andra exempel som retar mig:
  1) man tänker sig en linbana från Järntorget till Wieselgrensplatsen. Om denna verkligen skall göra någon nytta så måste den ju gå från Haga station till Hjalmar Brantingsplatsen åtminstone för att knyta ihop på större knytpunkter för fjärresor (även om jag är emot Västlänken pga nästan alla skäl som brukar nämnas). Helst skulle den gå ända till den tänkta Brunnsbo station på Bohusbanan också.
  2) Man bygger ett stort bostadsområde och kontorsområde på Lindholmen, som blir instängt av järnväg, trafikleder och älven. Kollektivtrafiken dit fungerar ytterst dåligt och är långsam för många resenärer särskilt från Hisingen. Biltrafiken dit skapar köer ända ut på Lundbyleden pga dåligt planerade trafikflöden (särskilt rondellen med trafikljus söder om Lindholmsmotet).
  3) man smalnar av de få genomfartsvägar som finns, sedan säger man att man måste minska trafiken med 20% för att inte få en trafikinfarkt under bygget av Västlänken mm. Man kanske skulle ha gjort saker och ting i omvänd ordning???

 • En sak till också, enligt GP/TT så fuskar många med trängselskatten:
  http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.2862281-manga-fuskar-med-trangselskatten

  Man behöver inte fuska för att slippa betala. Min bil har en träffsäkerhet på ca 60%, dvs ca 60% av passagerna registreras. Det är olika bra i olika betalstationer. Det finns betalstationer där min bil registreras varje gång, det finns också betalstationer där jag sällan blir registrerad. Det beror på vilken typ av väg och på utformningen av stationerna. Sedan beror det på hur skyltarna är placerade på bilen av biltillverkaren också. Jag har en bilmodell där skyltarna sitter relativt nära marken och lite försänkta i/under stötfångarna, vilket troligen har att göra med den låga registreringsgraden i vissa betalstationer att göra…

  I Stockholm hävdar man att “fusket” sker vid “14 av 100 000 passager”. Jag skulle nog vilja påstå att då räknar de inte in bilar som min. Det finns många gånger fler bilar av min bilmodell än så som passerar trängselstationerna i Göteborg så det borde vara klart fler bilar än så som de missar om andra bilar har samma statistik som jag har. Jag har en granne också som har liknande passagestatistik, han har en VW pickup på sin firma och han registreras bara vid ca 50% av passagerna…

  Sedan är det intressant att de säger att många fuskar med trängselskatten när det är 14 av 100000 passager, det är väl inte särskilt många? Snacka om att vinkla sanningen…

  • Det hade varit mer intressant om de offentliggjorde hur många som feldebiteras för trängselskatt. Men det vågar de förstås inte. Tror inte ens de vet hur många procent som blir fel.

 • Nu noterade jag att det är klart att det blir trängselskatt på E4 genom Stockholm också efter årsskiftet då Essingeleden blir avgiftsbelagd.

  Det var nog ingen tillfällighet att man gick ut med att få fuskar häromdagen…

 • Jag får en känsla av att mycket av trafikplanerandet är en eftergift till Mp som har någon form av småstadsidyllsideal som vision där allt har gångavstånd. Fungerar säkert bra i en småstad som Alingsås (inget ont om Alingsås, bara ett exempel).