Vägvalet lämnar motion om att avveckla Parkeringsbolaget AB

Insynen gällande parkeringspolitiken i Göteborg försvåras alltmer för medborgaren och är ett direkt hot mot offentlighetsprincipen. Vägvalet finner ingen anledning att Göteborgs kommun ska ha ett eget bolag för att hantera parkering på kommunal kvartersmark. För medborgaren blir transparensen, samordningen och insynen bättre om verksamheten överförs till Trafiknämnden.

Smyghöjningar har gjorts alltsedan 2010 och då från nivåerna 3-6 kr vilket innebär att höjningar bortåt 400 procent har genomförts under knappt två år. P-avgift infördes även nattetid och söndagar som tidigare varit avgiftsfritt. Att få rätsida på detta är ingen lätt historia då Parkeringsbolaget lyder under bolagsordningen. Till råga på allt med en politiskt tillsatt styrelse.

Vägvalet har vid ett tillfälle under 2011 försökt att få klarhet i hur höjningar beslutats men efter över 1,5 månads påtryckningar har vi fortfarande inte fått svar på frågor som t.ex. vilket datum avgiftshöjning till 10 kr genomfördes på Heden.

Enligt nuvarande VD är Parkeringsbolaget AB ett kommunalt företag där målet inte är att gå med vinst utan att tillhandahålla en service. Varför går då detta bolag med allt högre vinst varje år och varför höjs taxorna avsevärt högre än inflationen? Nämnderna, såsom Trafiknämnden, i Göteborgs kommun går alla med ett nollresultat då deras enda uppgift är att ge medborgarna service för den skattepeng de betalar till kommunen.

Trafikkontoret vill återkomma med ett uppdrag om hur man tillsammans med P-bolaget ska bli ett gemensamt ansikte utåt. Men frågan blir då: Vad behövs Parkeringsbolaget egentligen till?

Vi vill därför att man avvecklar Parkeringsbolaget AB och överför dess verksamhet till Trafiknämnden.

Läs Vägvalets motion här.

Vill du se övriga interpellationer och motioner som Vägvalet lämnat klicka här.

Presskontakt

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

I nyhetsflödet: GP1GP2

Lägg till en kommentar