Vägvalet lämnar motion om en vattensäker kommun och livräddare/badvärdar

Det är inte acceptabelt att vi fortfarande har flera drunkningsolyckor i Göteborg och därför vill vi se åtgärder för att förebygga detta. Det finns ingen obligatorisk simskoleundervisning i Göteborgs kommun utan simkunskap ses som ett kunskapsmål. Genom att lära alla att simma i tidig ålder kan vi förebygga drunkningsolyckor. 

Trygg-Hansa och Svenska Livräddningssällskapet arbetar tillsammans mot målet om en nollvision. För att stödja kommunerna har Svenska Livräddningssällskapet tagit fram en metod i sex steg för ökad vattensäkerhet. När kommunen uppfyller samtliga sex kriterier får kommunen kalla sig ”En vattensäker kommun”.

Vi vill därför

Att Göteborgs stad föregår med gott exempel och uppfyller Svenska Livräddningssällskapets sex kriterier för En vattensäker kommun

Att tillsätta livräddare/badvärdar på de kommunala badplatserna i Göteborg under badsäsongen

Läs Vägvalets motion här.

Läs även Vägvalets debattartikel i GP här.

Vill du se övriga interpellationer och motioner som Vägvalet lämnat klicka här.

Presskontakt

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Lägg till en kommentar

Läs vår syn på Göteborgs utveckling


budget-2019

Prenumerera