PM: Vägvalet nominerar återigen Karin Törnqvist till Stadens Förtjänsttecken 2014

Vägvalet nominerade 2011 Karin Törnqvist som mottagare av Göteborg Stads förtjänsttecken. Karin Törnqvist fick inte ta emot förtjänsttecknet då och har sedan dess inte åter nominerats. Vägvalet vill därför återigen nominera Karin Törnqvist till stadens förtjänsttecken 2014. 

Karin har verkat som teknisk konsult hos Göteborg Energi och då uppvisat ett starkt civilkurage genom att ifrågasätta missförhållanden inom organisationen.

Ofta hävdas att Sverige är ett öppet land där alla välkomnas att säga sin mening och Göteborg Stad säger sig värna om yttrandefriheten för alla sina medarbetare. Att avslöja något som är av felaktig karaktär är ofta förenat med ett stort personligt risktagande som ibland leder till att man gör sig obekväm och mindre populär.

Karin Törnqvist insats borde premieras så att hon får den upprättelse som hon förtjänar. Hennes gärning visar för stadens alla medarbetare att det är möjligt att ifrågasätta det som är fel. Hon bör hyllas för sitt mod och engagemang för stadens bästa och staden borde ta till sig hennes erfarenheter hon har för att förbättra situationen för andra som vill träda fram men som inte vågar.

Vi anser att vi med denna nominering uppfyller kommunfullmäktiges presidiums kriterier om lämplig kandidat.

Presskontakt

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Lägg till en kommentar