Vägvalet överlämnar namnlistor 8 dec kl. 11.30

Imorgon onsdag den 8 december kl. 11.30 överlämnar Vägvalet i Göteborg 22900 namnunderskrifter med krav på folkomröstning till kommunfullmäktiges ordförande, Rolf Lindén. Även personer utanför Göteborg har skrivit på varvid insamlade namn är ca 28600.

I enlighet med Kommunallagen 5 kap § 23 begär Vägvalet att det i Göteborgs kommun hålls en folkomröstning om införandet av trängselskatt. Frågan i folkomröstningen bör vara ”Anser du att trängselskatt för biltrafik skall införas i Göteborg?”

Ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige också väckas av minst fem procent av de röstberättigade kommun- eller landstingsmedlemmarna enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar. Initiativet skall vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, namnförtydliganden och uppgift om deras adresser. Lag (2006:369).

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Lägg till en kommentar