Vägvalet yrkar avslag gällande miljödifferentierad trängselskatt för tunga fordon i Göteborg

Utredningen om miljödifferentierad trängselskatt har initierats av Trafikkontoret med hänvisning till att Vägtullsutredningens sekreterare begärt detta. Inget protokoll finns från detta möte. Ingen remissförfrågan finns från Vägtullsutredningen. Vägvalet yrkade redan 7/3 i år avslag till en utredning med hänvisning till att det inte låg inom det kommunala uppdraget och kostnader inte redovisats.

Ärendet som ligger på nämndens bord är ett tecken på hur saker prioriteras på Trafikkontoret och som kräver nämndens insyn. Inga andra städer i Sverige är inblandade i utredningen.

Utredningen är utförd av WSP till en kostnad av 220 000 kr med hänvisning till att detta är taget i det Västsvenska paketet och avstämt med Trafikverkets kansli. Sedan när är det Västsvenska paketet en resurs för att hantera statliga utredningar?

Förslaget innebär att en svensk lastbil betalar mellan 8 till 68 kronor per passage i lågtrafik och 18 till 78 kronor under högtrafik beroende på Euroklass.

Läs yrkandet här och bilagan här.

Läs tjänsteutlåtandet här (Handling – § 241 Diarienummer 2391/12 Miljödifferentierad trängselskatt för tunga fordon i Göteborg).

Läs fler yrkanden i Trafiknämnden från Vägvalet här.

Detta har nu också uppmärksammats av GP här.

Presskontakt

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Lägg till en kommentar

 • Jag kan se i förslaget för miljödifferentierad trängselskatt för tunga fordon att enbart lastbilar ingår. Då bussar står för en stor del av den tunga trafiken är det märkligt att inte också dessa täcks av förslaget. De tar ju också upp utrymme och släpper ut avgaser.

 • @Jan Det stämmer att en stor del av den tunga trafiken är bussar. Men det formella felet i detta läge är att en utredningen görs utan en formell begäran. Göteborg utför en utredning som egentligen staten borde hantera. Innan vi vet om utländska bilar kan skattebeläggas (vilket inte är troligt med tanke på EU-regler). Sedan tas dessa pengar ut det Västsvenska paketet som om det vore någon slask för eget tyckande.

 • Vore det inte för att vägavgifterna var så felkonstruerade från början så hade det ändå varit förnuftigt att tunga fordon betalar mer än lätta. Att bygga och underhålla vägar där tunga lastbilar färdas är mycket dyrare än vägar där bara personbilar och lättare lastbilar färdas. Sett ur detta perspektiv borde det egentligen vara ännu dyrare för den tunga trafiken, och avgiften borde bero endast av tekniska aspekter såsom fordonets vikt, axeltryck mm. och givetvis ska inga fordon vara undantagna. Skulle den tunga trafiken helt bära sina egna kostnader skulle detta gynna tåg och båt för långa transporter och övergång till fler men lättare lastbilar och bussar för lokala transporter.

  • Roger: Den tunga trafiken betalar väl mer i trafikskatt än personbilar? För min del är det villospår att ge sig in i diskussioner om att vissa ska betala mer ur något slags rättviseperspektiv, eller att vissa betalstationer står fel, eller att zonen ska krympas/utökas etc.

   Alla betalstationer ska bort och ingen ska behöva betala trängselskatt. Vi har redan metoder att beskatta trafiken på ett någorlunda rättvist sätt.

 • Jösses, gör majoriteten av politiker i Göteborg precis som de vill? Det måste väl finnas lagar som även de måste följa? Men det är väl så, att folk röstar “som de alltid gjort”…. och därför känner sig Anneli & co rätt säkra där de sitter.

 • Envisa rykten gör gällade att det finns “väl goda kontakter” mellan enskilda tjänstemän på trafikkontoret och WSP.
  Nyhus aggresiva betende styrker bara detta .
  Välkommen till muteborg.