Vägvalet yrkar avslag till fortsättning av projektet GoBiGas

GoBigas-projektet är en felsatsning som tyvärr spårat ur. Det råder stora osäkerheter om detta projekt överhuvud taget kommer att gå med vinst. Vägvalet kommer att yrka avslag om en fortsättning av projektet GoBiGas eftersom det skulle vara ytterligare slöseri med skattebetalarnas pengar.

I beslutsunderlaget inför kommunfullmäktiges sammanträde på torsdag den 22 mars går att läsa flera punkter som påvisar att det enda rätta är att lägga ned projektet.

Det finns en ekonomisk risk då investeringen beskrivs som ej lönsam. Den intäkt som genereras från den sålda biogasen, beräknas täcka anläggningens driftskostnader men inte dess kapitalkostnader.

Det råder stor osäkerhet om lönsamheten då den beror av vad som händer i omvärlden. De ekonomiska kalkylerna bygger på att biogasen säljs som fordonsgas och inga kalkyler är gjorda för annat försäljningsområde. Vi vet inget idag om råvarutillgången. Skogsindustrin vill gärna koka massa av grantopparna, värmeverken vill helst ha pellets att elda med, skogsägarna tycker att de skall stanna som gödning i skogen. Göteborg Energi AB:s kalkyl bygger på fortsatt skattebefrielse, något som också är osäkert.

Projektet har fördyrats med ca 300 miljoner kr vilket medför att projektets slutkostnad hamnar på ca 1,4 miljarder kr istället för ca 1,1 miljarder.

Kalkylunderlaget från GEAB är inte fullständigt på grund av s.k. affärshemligheter vilket gör det omöjligt att ta ett vettigt beslut.

Det råder tveksamhet om vad kommunfullmäktige egentligen beslutade 2008-11-13. Stadsledningskontoret skriver i beslutsunderlaget att det faller på sin egen orimlighet att kommunfullmäktige skulle ha tagit ställning till GoBigas då det först vid styrelsemötet inte förrän i slutet på 2010-12-16 fanns ett underlag att ta ställning till. Men inte ens då lyftes frågan av dåvarande styrelse till kommunfullmäktige.

Vägvalet finner även ingen anledning att Göteborg Energi AB får uppdrag att utvärdera om “GoBiGas etapp 2” ska genomföras.

Läs beslutsunderlaget här.

Presskontakt:

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Lägg till en kommentar

 • Hej, det är helt rätt att yrka avslag för ett beslut som är mycket infekterat. Ärendet har varit på TV och det har fifflats med byte av marken och annat. Anläggningen har redan gått med förlust eftersom köpbytet inte gav någon vinst till GBGs stad som det borde ha gjort. Flera andra människor/företag har blivit lurade på kuppen. Hurdana handelsmän och ekonomer har Gbgs stad egentligen?

  Biogasanläggningen skulle komma att kosta mer än det var tänkt från början. Det som vid ett möte, som jag var med på, sas där var, att det i början ska användas pellets för att starta upp anläggningen eftersom träindustrin måste få tid på sig att lägga om sina rutiner. Senare skulle detta bli en annanslags anläggning som finns i Europa på flera platser. Men det viktiga som föreläsarna sa (dvs. politikern) var att Gbg skulle bli först i världen med denna anläggningen. DET ÄR VÄL INGEN TÄVLING VI ÄR MED PÅ, ELLER?

  Sedan är det konstigt att vissa saker, särskilt små och oviktig ärenden måste förhandlas och diskuteras i flera omgångar såsom alkoholtider på krogar eller inte, medan sådana här stora frågor som påverkar stadens hela stadskassa kan tas hur lätt som helst över en natt utan konsekvensbeskrivning eller något. Är det så att det är något som måste mörkas och därför tas beslut på så fort som möjligt? Det är också märkligt att inte 28000 röster förslår hälften i vad folk tycker för en folkomröstning. Miljöpartiet t.ex. har ju detta i sitt eget program!

  Det är väl likadant som med vägskattetullarna och Hagatunneln, det skulle gå så himla fort och över en natt tas ett beslut som påverkar stan i över 20 år med byggnationer, upprivna vägar och fattiga folk som blir ännu fattigare eller att deras barn inte får den stimulans som deras föräldrar vill ge dem genom en god fritidsaktivitet som kräver bilkörning eftersom stora ishockeytrunkar inte kan tas på spårvagnar eller bussar.

  Vägskattetullarnas artiklar i bl.a. GP översköljdes med att “Nu ska stan bygga en saluhall på Hisingen, var ska den ligga?” Man ville mörka vägskattetullarnas egentliga tanke och Hagatunnelns genomfart genom att sätta upp andra artiklar i tidningen, såsom en saluhall på Hisingen och en ny stor idrottsarena, som om det inte finns tillräckligt av de senare i stan. Efter förfrågan från folk var saluhallen skulle ligga och det fanns många bra förslag så hade ju politikerna s,mp, v m.fl. redan beslutat var den ska ligga, har jag nu förstått.

  Om man är miljöpartist så måste man väl ändå tänka med huvudet? Det som nu sker är att Saluhallen med mat ska stå mitt i den värsta buss- och biltrafiken i en jättekorsning vid Kville eller Vågmästareplatsen som spårvagnshållplatsen heter. Varför kan den inte byggas inne på Backaplan där det är mindre genomfartstrafik eftersom folk ställer sina bilar och går mellan butikerna? Jag var och fikade på Kvilletorget och fick höra det av en gäst där att det är så det är tänkt. Dvs inte tänkt alls. Alltså är det fler än jag som reagerar på dessa vansinnesbeslut som man håller på att ta. Vad håller politikerna s,v,mp på med att genomföra sådana här konstiga beslut? Har de ens varit där själva och sett var de ska lägga en mataffär någonstans? Och så vill de att vi på Hisingen ska vara nöjda med vad de i stan beslutar om, eller? Vi på Hisingen borde få en egen stad av området på denna sidan älven och sköta våra egna affärer, tycker jag!