Vägvalets förslag till budget 2012 för Göteborgs Stad

Partiet Vägvalet bildades för att motverka, och helst förhindra, att trängselskatt införs i Göteborg. Detta är för oss fortfarande en prioriterad uppgift. Vår politik är därför främst fokuserad på olika trafikfrågor, men vi har även breddat vår verksamhet och lämnar nu även förslag på alla politiska områden.

Vägvalet vill

– avskaffa Trängselskatten
– begränsa Trafikverkets lånemöjligheter i Riksgälden
– skapa billigare och bättre alternativ för järnvägstrafiken
– att stadens utveckling sker i en lugn och naturlig takt
– förbättra företags- och boendeklimatet i Göteborg
– att Göteborg sköter sin egen lokala kollektivtrafik
– förbättra gatuunderhållet
– avveckla stadsdelsnämnderna
– utveckla Medborgarperspektivet
– minska antalet bolag och koncerner
– skärpa kraven på offentlig upphandling i staden
– att “barnperspektivet” blir verklighet i den kommunala planeringen
– att stadskansliet blir huvudansvarig för budgetprocessen och att denna blir öppen och tillgänglig för samtliga fullmäktigeledamöter
– att skatteuttaget inte skall överstiga riksgenomsnittet
– kraftigt reducera investeringsplanen

Läs hela budgeten här.

Presskontakt:

Tom Heyman
Vice Partiledare, Vägvalet

Tel. 0706-09 67 38
E-post: tom.heyman@telia.com

Lägg till en kommentar