Vägvalets interpellation om Riksrevisionens rapport får förmodligen inte framställas

Vägvalets interpellation om Riksrevisionens rapport gällande det Västsvenska paketet kommer förmodligen inte att få framställas. Göteborgs kommunfullmäktiges ordförande, Rolf Lindén (S), har via stadsledningskontoret meddelat att han vid nästa sammanträde i fullmäktige kommer att ställa proposition om interpellationen ska få framställas.

Med anledning av Riksrevisionens rapport, “Medfinansiering av statlig infrastruktur (RiR 2011:28)”, som kom i  december 2011 lämnade Vägvalet i början av januari 2012 en interpellation till Göteborgs kommunfullmäktige. Riksrevisionens rapport berör i princip alla delar som Göteborg Stad förhandlat fram i form av det Västsvenska Paketet, medfinansieringen, trängselskatten och Västlänken.

Riksrevisionen påtalar klart och tydligt att:

  • det Västsvenska paketet är forcerat
  • medfinansiering ger helt andra effekter än det var tänkt
  • trängselskatten är inte är rätt finansieringsmetod
  • Västlänken är samhällsekonomisk olönsam

Läs Riksrevisionens rapport här och debattartikel i GP “Inga skattepengar till olönsamma projekt” här.

Vägvalet ställer följande fråga till kommunstyrelsens ordförande:

Vilka åtgärder avser du att vidta när Västlänken i det Västsvenska paketet och dess finansiering i form av trängselskatt ses som olönsamt?

Diskussion har uppstått huruvida frågan i interpellationen berör det kommunala uppdraget. Vägvalets uppfattning är att alla delar som kritiseras i Riksrevisionens rapport har tidigare beslutats av Göteborgs kommunfullmäktige och därmed är frågan legitimerad.

Nu blir det upp till partierna i Göteborgs kommunfullmäktige att avgöra om interpellationen får framställas på sammanträdet torsdagen den 26 januari.

Presskontakt

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GT1, GP4

Lägg till en kommentar

  • Jaha, vem är egentligen förvånad?
    Detta ligger väl i linje men hur hela detta projekt hanteras. Snabba ryck, bakom stängda dörrar, uppgörelser utan insyn och debatt.

    Vill man inte ta debatten så lägger man en motion om att debatten itne får tas upp. Låter som någon form av envåldsstyre och som ytterligare en spik i den numera så mörka Göteborgsandan…

  • @Fredrik Ja, efter flera diskussioner fram och tillbaka så blir det lek med orden för att debatten ska tystas så mycket som möjligt. Fattar inte vad man vinner på det samtidigt som man förespråkar öppenhet. Jag har fått reaktioner även från andra partimedlemmar om hur frågan hanteras. Men sista ordet är inte sagt. Den kan komma att få framställas, det vi först nästa vecka på kommunfullmäktiges sammanträde.