Moderaterna sprider lögner i sista stund

Vägvalet har släppt följande pressmeddelande:

Moderaterna gör nu allt för att påverka göteborgarna gällande trängselskatten på felaktiga grunder. Man skrämmer göteborgarna med att fastna i en infrastruktur från 60-talet och att Göteborg är eftersatt något som Moderaterna bidragit till själva under alla dessa år. Moderaterna själva var med och tog beslutet om trängselskatten i kommunfullmäktige och dess nuvarande utformning 28 januari i år och har sedan dess avstått från att debattera frågan.

Nu helt plötsligt, fyra dagar innan valet i Göteborg, påstår man ska delar av förslaget göras om. Vägvalet har i ett halvårs tid försökt att få till en debatt med sittande politiker som dock valt att avstå. Moderaternas taktik är skrämmande oseriös och ett tecken på ren desperation efter måndagens SIFO-undersökning, där Vägvalet fick 4%. Moderaterna är också inte helt ärliga i sin framställning. Att återigen hastigt göra om beslutet väcker många frågor som man väljer att lämna obesvarade. Om antalet biltullar minskas, vad blir då för höjning av tullavgifterna och antalet år som trängselskatten ska finnas? Vissa befrias visserligen från biltullar, men andra drabbas likväl och då kraftigare istället. Moderaterna visar på en hänsynslös politik där man offrar delar av befolkningen för att tvinga fram förslaget.

Man ska inte glömma bort att förslaget på nytt måste beslutas i kommunfullmäktige, beredas och beslutas i Riksdagen. Detta innebär, som Vägvalet hävdat, att beslutet är påverkbart och om Moderaterna kan ändra i förslaget så kan Vägvalet riva upp det.

I tidigare pressmeddelande har Vägvalet påvisat detta genom ett uttalande från biståndsminister Gunilla Carlsson (M) som säger att förslaget om trängselskatt endast har beretts av riksdagen och möjliggjorts efter förfrågan från Göteborgs kommun och att det är kommunen som äger frågan. Kommunen kan således också häva beslutet.

Ingen rikspolitiker vare sig från Regeringen eller Riksdagen har uttalat stöd för Moderaternas utspel.

Läs även artikeln i GT där regionrådet Kent Johansson (C) rasar mot Hallbergs utspel om betalstation. Han säger: “Jag har inte sett några sådana underlag och jag är ändå ordförande i styrgruppen.

Kommunens expert i utredningen om infrastrukturpaketet och trängselskatten Lars-Bertil Ekman säger: “Det pågår en översyn på ett antal punkter. Men ingen station kan tas bort eller flyttas utan att det påverkar något annat i systemet.”

Angående Jan Hallberg påstående att Älvsborgsbron skall blir fri från trängselskatt säger Ekman: Betalstationen på Älvsborgsbron genererar mycket stora intäkter.”

Moderaterna är bara ute i röstfiske. Och skulle de lyckas bra med detta kan vi lita på att partiet skyller på någon annan när de inte kan uppfylla sina löften. Precis som de gjorde förra gången.

Vägvalet
Theo Papaioannou

Lägg till en kommentar