Västlänken – Ett bevis på omdömeslös politik

Idag publicerade GP ett reportage av Christer Lövkvist om Västlänken även benämnd Värstlänken. Vägvalets påpekande gällande detta olönsamma projekt bekräftas gång på gång i denna artikel. Alltifrån lönsamheten till hur beslutet tagits.

På ett besök i Örebro pratade Göran Johansson (S) med dåvarande statssekreteraren Leif Zetterberg (C):

“Vi tjôtade en stund och jag fick se Stockholms avtal om medfinansiering. Så jag frågade, om vi också inför trängselskatt, får vi ett paket då? Ok, sa han.”

Jo då, dom tjôtade i sann göteborgsanda där allt görs upp under borden. Inte nog med det så erkänner Johansson rätt upp och ned att de gjorde upp sinsemellan. Bara han och Zetterberg visste om det, och det var en överenskommelse i slutet rum. Förbluffande nog, anser Johansson att “ibland måste man göra så, undersöka förutsättningarna innan man kan dra det i en öppen process”. Inte nog med det så säger även Johansson att miljöfrågan var övergående och att det endast handlade om att just finansiera det Västsvenska paketet.

Även kommunalförbundets utredning för ”Uthållig tillväxt” som lyfter fram regionförstoringen och en dubblering av kollektivtrafiken sågas av Johansson som säger att det var ett spel för galleriet.  

“Önsketänkande. Men det var också en analys av vad som krävdes. Man kan säga att det var naivt, men det var nödvändigt.”

Har inte Vägvalet sagt detta förut?

Även Bo Lindgren (fd projektledare för Västlänken) och Bo Larsson (nuvarande projektledare för Västlänken) kommer med de mest beklämmande kommentarerna som får en att undra hur processen gått till. De kan inte heller egentligen försvara den stora kostnaden. Och vad gäller att titta på alternativa lösningar som Västlänk 2021 (pendeltågsslinga vid centralen) så är det bom stopp enligt Bo Larsson!

“Omöjligt! Om tågen ska passera växlarna i 80 km/tim så behöver kurvan ha en sådan radie att spåret skulle sträcka sig från Odinsgatan över både bangården och Mårten Krakowsgatan.”

Frågan om tågen verkligen måste rusa in på stationen i 80 km/tim förblir dock obesvarad. Bo Larsson säger:

“Arbetsmaterial. Det lämnar vi inte ut.”

Gula små post It-lappar brukar jag kalla sådana uttalanden som det saknas belägg för.

Och dammsugarförsäljningen fortsätter:

Leif Blomqvist, ordförande (S) i Västtrafik:

“Slår vi inte till nu får vi aldrig en lösning på våra problem.”

Kia Andreasson, kommunalråd (MP):

“Västlänken går inte att stoppa. Vi har gjort en överenskommelse med sigill.”

Västlänken förblir och är ett olönsamt projekt på 20 miljarder kronor i det Västsvenska paketet som har en redovisad negativ nettonuvärdeskvot på -0,55 vilket motsvarar ett underskott i nettonuvärde på 9,3 miljarder kronor.

Vägvalet har vid flertal tillfällen väckt debatt om Västlänken genom motion och interpellation med anledning av Riksrevisionens rapport. Vi har även lämnat remissvar till regeringen Västlänken, tågtunnel under Göteborg mellan Olskroken och Almedal: Remiss inför tillåtlighetsprövning.

Och på torsdag besvaras äntligen Vägvalets interpellation om kostnaden för en dubblerad kollektivtrafik som du kan läsa mer om här.

Man kan ju inte låta bli att säga “vad var det vi sa…”.

Till övriga partier och deras folkvalda: Gör om, gör rätt!

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GP6, GP7, GP8, GP9, GP10, GP11, GP12, GP13

Lägg till en kommentar

 • Västlänken kostar inte längre 20 Miljarder. I artikeln i GP framgår det att järnvägsviadukten över/under E6, som beräknas kosta 3-4 miljarder, inte ingår i kalkylen. Inte heller de direkt identifierbara omkostnaderna för omläggning av El, vatten, avlopp och dagvatten (bara de uppskattade indirekta omkostnaderna). Man har inte heller räknat med omkostnaderna för att säkra Lisebergs verksamhet, Svenka mässan/Gothia Towers samt påverkan från minskad turism pga schakten i staden. Min snabba överslagsberäkning säger att det som saknades rör sig om ca 10 miljarder till, dvs vi är redan uppe på 30 Miljarder och då är inte den sannolika fördyringen medräknad (från 20->30 Miljarder), så det troliga priset bör alltså justeras upp från 30 till 35 Miljarder…
  …dvs, antalet Volvobilar som tunneln kostar räcker med stor sannolikhet till hela sträckan från Stockholm till Malmö, via Göteborg…

 • @pacman42 Lite får man ju räkna själv 😉 Men Kia Andreasson hade ju svaret att då höjer man trängselskatten…

 • En liten felskrivning från min sida, “det sannolika priset bör justeras upp från 30 till 45 miljarder” skall det vara.

  Efter att ha läst artikeln i dagens GP blir man glad. Det finns möjlighet att få fram fakta. Och jag när ett visst hopp om att Göteborgarna skall vakna upp. Jag hoppas bara att artikeln har en fortsättning som rör:
  Vart resenärerna skall ta vägen när de verkligen tagit sig till centrum med pendeltåg. Och vad kostar detta sedan att genomföra.

  Sedan är ju fortfarande den viktigaste frågan obesvarad, hur påverkar trängselskatterna Göteborg?
  – Detta är nog en än större såpa, då det inte heller är analyserat…

 • Nå Eva: klassiskt Göran mygel, som han dessutom erkänner. :-).Åter igen förvirrade 60+ are som uttalar sig, denna gången Göran, Leif och Kia. Fortsättning följer….

 • Det finns en viktig principiel demokratisk aspekt i frågan. Det är kopplingen mellan de befogenheter som rösträtten ger och de skyldigheter det innebär. För mig är demokrati en rättighet och befogenhet att påverka men det är också en skyldighet att ta ansvar, även ekonomiskt, för de beslut som fattas. Befogenhet och ansvar hör intimt ihop.

  “Men Kia Andreasson hade ju svaret att då höjer man trängselskatten…”

  Det innebär att Kia har befogenhet att rösta för och driva projekt samtidigt som hon och hennes väljare (de är till stor del billösa innerstadsbor) slipper ta ekonomiskt ansvar för de beslut de fattar. Man frikopplar makt från ansvar vilket är djupt osunt för att uttrycka sig försiktigt i överkant. Hade jag i klartext skrivit vad jag anser hade detta inlägg troligtvis betraktats som olämligt och tagits bort på grund av “fula ord”.

 • Huvudproblemet är ändå att det är för få som åker tåg för att det skall vara intressant med dessa satsningar. Vi borde istället satsa på kollektivtrafiklösningar för de som bor i Göteborg med kranskommuner, inte på tåglösningar för de 5% av arbetstagarna som pendlar från Halland, Alingsås, Bohuslän eller Trollhättan.

  En tunnelbanelösning som kan användas av de flesta som bor i Göteborg skulle få en helt annan acceptans. Västlänken innebär att man skall bygga tågtunnel likt hallandsås som möjliggör tågtrafik i hög hastighet. Men vi har inte det behovet. Att bygga mindre tunnlar för tunnelbanetåg är betydligt billigare då tågen är mindre och lättare samt saknar kontaktledning.

  Även om man skulle välja ett alternativ med kontaktledning (som möjliggör användning av spårvagnar) så skulle det bli billigare.

  Ganska stor del av tunnlarna i Göteborg kan byggas med rörtryckningsteknik (där man trycker en sorts borr genom leran varpå betongmoduler monteras som ett rör) vilket innebär att man behöver relativt lite arbeten på marknivå förutom själva stationerna. Västlänkens stora tågtunnlar måste dock byggas från marknivån vilket innebär att stora delar av stan måste rivas upp och då många pålar klipps bort så måste husen grundförstärkas.

 • Tack för en bra artikel, synd att det är för sent att riva upp eländet. Det behövs förvisso en stor satsning på kollektivtrafik och infrastruktur men det vänder sig i magen över pengarna, hur besluten tas, hur totalt sönderkörd stan kommer att bli, hur alla stackars göteborgare får betala i all oändlighet? dessa skatter, som kan höjas och förlängas bäst nån prestigefylld politikerbroiler känner för det. Trafikkontoret i Göteborg verkar alltmer framstå som nån sorts sekt, självkritik och civilkurage existerar inte. Att kritisera beslut och kalkyer är lika med karriärmässigt självmord, att våga vara “whistle-blower” är kört. Signifikativt är att artikelförfattaren publicerar denna ytterst välgjorda artikel en vecka före sin pension, hade han varit ung och hungrig så hade han förmodligen avlutat sin bana i tjära och fjädrar direkt, därtill stämplad som “persona non grata” av ansvariga politiker. Göteborg framstår tyvärr som ett riktigt skitställe nu, tack gode gud för att man bor i Halland…..

  • Ulf: Det är aldrig för sent! Åtminstone inte förrän första spadtaget grävts i fråga om Västlänken. Då gäller det att springa så fort man kan och ta skattepengarna med sig. 😉

 • Några frågor jag hoppas någon kan svara på.
  Jag har läst att pendeltågen till Kungsbacka inte alls skall gå i den nya tunneln utan gå på samma sätt som idag via Liseberg. Stämmer det?

  Jag har läst att Öresundståget heller inte skall i den nya tunneln. Stämmer det?

  Sedan när man läser om “säckstation” så låter det som att moderna tåg bara kan gå åt ett håll “framåt”. Alla moderna tåg körs ju i båda ändar. T ex när pendel kommer till Kungsbacka så gör föraren till andra ändan av tåget och ca 2 min efter det kom in går det igen. Det är ju i pricip bara godståg som har lok.

  • Bengt: Det ska bara gå pendeltåg genom Västlänken. Så Öresundståg ska inte gå där. Kungsbackapendelen, någon annan som vet?

 • Nu får jag fråga igen. Vad är fördelen med att pendeln går genom västlänken jämfört med nuvarande sträckning?

  Angående trängseln på Göteborg C. Varför ställer man upp alla pendeltåg på Göteborg C? Gör “parkeringsplats” utanför Kungsbacka och Alingsås etc och köra bara in till C och tillbaka så som sker i Kungsbacka idag. Alltså vänd på trafiken in i på Centralen och sedan tillbaka igen efter några minuter. En parkeringsplats på “landet” kostar ju förhållandevis ingenting jämfört med vid Göteborg C.

 • Bor i Frölunda och tycker de är sinnessjukt med tullar, vill bara säga till Theo, Håll hoppet uppe och kämpa på. Om vi blir fler så kan vi påverka.