Västlänken: Floskler eller fakta?

Mikael Bigert, känd infrastrukturdebattör i Göteborg med båda fötterna på jorden, har granskat fem av de vanligaste påståendena om Västlänkens fördelar och på ett mycket tydligt sätt slår han hål på det mesta av fagra löften.

Bigert har tagit fasta på följande fem påståenden:

1. ”Västlänken har avgörande betydelse för Göteborgs kollektivtrafik
och framtid”
2. ”Det finns ingenting som tyder på att Västlänken kommer att bli
dyrare än 20 miljarder”
3. ”Västlänken är bra för miljön”
4. ”Västlänken påverkar bara en liten del av staden under byggtiden”
5. ”Västlänken är nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg”

Läs hans pdf-dokument VL_fakta_1-1 som med källhänvisningar visar att Trafikverket och ansvariga politiker inte alltid sätter sanningen i främsta rummet.

Schakt

Läs också gärna Centerpolitikern Joakim Rosdahls intressanta blogginlägg som påvisar att Trafikverket redan visste om Västlänkens kostnadsökning från 16 miljarder till 20 miljarder i oktober 2009. Trots detta undertecknades avtalet om det Västsvenska paketet i november 2009 där Västlänkens budget fortfarande påstods vara 16 miljarder.

Göteborgs kommun godkände paketet 5 november, men fick tydligen inte reda på den 25-procentiga kostnadsökningen för Västlänken som Trafikverket då redan kände till. Samma myndighet ber nu allmänheten lita på deras ord att Västlänken inte blir ännu dyrare, men vägrar lämna ut dokument som styrker det.

Som vi har sagt tidigare finns det bara ett sätt att stoppa Västlänken och det är att rösta nej till trängselskatten i folkomröstningen.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • DI rapporterar att nu kommer även räddningstjänsten med kritik, mot lösningen för access till VL-tunneln vid utryckning. Istället för parallell säkerhetstunnel ska räddningspersonal ta sig ner via hissar enl nuvarande byggplan. Räddningstjänsten beräknar att det kan ta 45 min att komma på plats. Kan man gissa på att hisslösningen är billigare och man valt den för att tills vidare “hålla budget” och få CO2-utsläppsnivån att inte skena riktigt lika mycket? Och att det (någon gång efter valet) visar sig att man måste ha en beprövad säkerhetslösning istället? TV har ju faktiskt bara lovat till 50% att hålla budget…

  http://www.di.se/artiklar/2014/9/8/larm-om-sakerheten-i-goteborgstunnel/

 • Det känns som om detta är en av orsakerna till att man inte vill visa upp sin nuvarande budget. Detta är säkert med i den…

 • Det dyker hela tiden upp intressanta saker om detta dyra projekt som får andra mindre projekt att läggas ner eftersom det inte finns pengar, nån cykelbana och litet annat.

  Titta gärna närmare på vilka som kan tjäna på Västlänken, styrelseledamoter i bolag som får uppdraget är givetvis intresserade eftersom de kan få en långvarig och stadig inkomst till sina bolag.

  Att något behöver göras för att förbättra trafiksituationen är en sak, men då måste man också titta på hur man skall bygga en redundant lösning av kollektivtrafiken. Idag är Brunnsparken/Drottningtorget oerhört känsligt för störningar eftersom alla spårvagnslinjer passerar där. Målet borde vara att undvika att få alla pendlare genom nålsögat i centrum vilket många som pendlar till/från Hisingen via centrum redan har upptäckt. Dessa pendlare får ingen som helst nytta av Västlänken.

 • För övrigt tror jag att de stora målgrupperna för ett nej till trängselskatt och Västlänken ligger i förorterna, inte inne i centrum. Det räcker nog med att komma till Majorna och Almedal för att hitta gränsen för de som vill slippa Västlänken.

 • Hej!

  Vad händer om det blir nej? Kommer inget bli gjort. Allt bli gjort men göteborgarna får betala.

  1 miljard är nedlagd i trängselskatten. Skall detta kastas bort.

  Osäker väljare.

  • Peter: Om det blir ett nej förutsätter vi att trängselskatten tas bort. Att Göteborgs invånare ensamt skulle bli tvungna att kompensera för detta t.ex. genom höjd kommunalskatt är helt orimligt att anta. Ingen ansvarstagande kommunpolitiker är beredd att höja skatten med kanske en krona. Det hela blir en förhandlingsfråga mellan partierna efter valet.

   Det är riktigt att systemet kostade nästan i miljard att bygga. Men det lär vara betydligt billigare att stänga av det. Om trängselskatten fortsätter i 24 år till kommer däremot 6-7 miljarder ytterligare att försvinna i administrativa kostnader, det är kan väl knappast vara ett bättre alternativ?

 • GP har en intressant artikel idag:
  http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2484060-vastlanken-lockar-inte-bilisterna

  Den handlar om Trafikverkets egna prognoser för resandet med Västlänken. Där kan man bland annat läsa:

  “Det innebär att 3 300 fler bilister per vardag tar tåget om Västlänken byggs. ”

  “Men de flesta nya resenärerna är personer som skulle åkt med kollektivtrafiken även utan Västlänken. Det är få bilister som byter färdsätt.”

  Nyhus säger dessutom: “När vi erbjuder en bättre kollektivtrafik blir det attraktivt att välja den, det har vi sett sedan vi införde de ny expressbussarna i stan. Vi bygger för framtidens människor som är miljömedvetna och hellre tar kollektiva färdsätt, säger han.”

  Det sistnämnda läser jag som att han inte bryr sig om de som inte kan åka kollektivt. De får skylla sig själva! Värt att notera är ju att Expressbussarna ju blev populära för att folk valde dessa istället för andra bussar, inte för att särskilt många (procentuellt sett) bytte bort bilen för kollektivtrafiken.

 • Ang Nyhus resonemang: Om det hade varit samma expressbussar som innan som bara fått två nya stopp, ett vid Haga och ett vid Korsvägen, hur mycket mer populära hade de blivit då?

  Nyhus ondgör sig också över att det, som han säger, alltid gnälls på järnvägen men inte på annat. Han har mao inte förstått någonting alls av kritiken mot Västlänken. Kritiken mot VL är inte att det är järnväg utan att det är en exceptionellt dålig lösning för järnvägen, som är helt orimligt dyr för det lilla den ger. Väldigt få (om någon) motsäger att en lösning behövs för säckstationens kapacitet, men att lösa det på sämsta sätt till högsta kostnad är ett problem.