Västlänken och tillväxten

Idag läser jag ledaren i GT. De senaste veckorna har det pågått en intensiv debatt kring framför allt Västlänken med anledning av Riksrevisionens rapport. Förespråkare för tunneln tar till alla möjliga inkonsekventa argument för att få försvara tunneln. Trots att tunneln är olönsam och väldigt dyr. Tunneln har en nettonuvärdeskvot på -0,55 vilket motsvarar ett underskott i nettonuvärde på 9,3 miljarder kronor.

Men för att få den lönsam haglar påhittade argument och parametrar likt kvalificerade gissningslekar. Framför allt hur många som ska åka i tunneln. Likt trollkarlen Merlin försöker diverse företrädare att sia om framtiden och antalet resenärer. Miljöpartiet väljer som vanligt att kasta in alla möjliga parametrar som slutar med global uppvärmning.

Men vad vi än vill tro om tillväxten så påverkas den av en mängd parametrar som t.ex.

 • arbetsmarknad
 • bostadsmarknad
 • högskoleplatser
 • konjunkturläget
 • konkurrens
 • företagsetablering
 • service till medborgarna

Göteborg som stad står inför tuffa utmaningar med mutkulturen hängande över sig. Företagsklimatet har under 2011 försämrats och Göteborg rankas på föga smickrande 97:e plats av Svenskt Näringsliv. Detta att jämföras med plats 63 år 2006. Det går inte direkt åt rätt håll. Detta är bekymmersamt för staden och dess tillväxt som proklameras.

GT:s ledare skriver:

“Till Göteborg flyttade 6 631 nya invånare under 2011. Alla kom inte för jobbets skull. Många var invandrare och flyktingar som söker bättre lycka här. En annan stor grupp var unga studenter. Men alla är en del av trenden att storstäderna lockar allt fler, medan glesbygden utarmas mest.”

“Och överallt drömmer kommunpolitiker om att ha det som Stockholm. Enbart Stockholms kommun växte i fjol nästan tre gånger så mycket som Göteborg, säger SCB:s statistik. Inte konstigt alls. Stockholmsområdet har det mest varierade näringslivet. Alla huvudkontor och statliga myndigheter lockar med jobb som knappt finns i Göteborg, än mindre i Töreboda.”

Och då uppstår en större fråga. Väljer verkligen folk att flytta till Göteborg eller kringliggande kommuner? Göteborg konkurrerar med tuffa regioner som Stockholm, Malmö/Köpenhamn och Oslo. Enligt ovanstående siffror väljer folk att flytta till Stockholm. Det är inte så konstigt eftersom många av de statliga myndigheterna och huvudkontoren finns i huvudstaden.

Om vi tar på oss skorna för någon som ska flytta, vad gör att den personen flyttar till Göteborg? Är det den fantastiska barnomsorgen och dagisplatser som räcker till alla? Eller äldreomsorgen? Eller våra skolor? Eller jobben? Eller bostäderna? Trängselskatten som barriär? En tågtunnel? Frågorna är många och det koncentreras på fel saker för att skapa en attraktiv och hållbar stad.

Ovan faktorer är väldigt osäkra och används hänsynslöst för att försvara Västlänken. Egentligen vet vi ingenting om framtiden. I sådana lägen tar man det säkra före det osäkra. Det finns ett alternativ, Västlänk2021, som går att bygga och ha färdigt 10 år tidigare. Tills dess kan vi utvärdera om Göteborg är på väg mot den s.k. tillväxten eller inte. Därefter kan vi komplettera med åtgärder eller varför inte lämna över till nästkommande generation att själva få avgöra. Nej, istället ska vi sätta den nästkommande generationen i skuld och slå oss för bröstet för vi vet ju deras bästa.

Nej, en tunnel löser inte problemen ovan. Vi måste bli mer kreativa än så för att sätta Göteborg på kartan. Det finns annars en överhängande risk att Västlänken slutligen kommer att användas för att åka igenom Göteborg till konkurrerande regioner och vad har vi då uppnått?

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet GP1

Lägg till en kommentar

 • “Det finns annars en överhängande risk att Västlänken slutligen kommer att användas för att åka igenom Göteborg till konkurrerande regioner och vad har vi då uppnått?”

  Det är väl det som kännetecknar en region: flöden av arbetskraft mellan städer inom en region (Göteborg, Borås, Trollhättan, Kungsbacka etc)

  Tja, ingenting utesluter väl det andra, men fler bostäder tror jag kan bli Göteborgs konkurrensmedel mot andra regioner (och då menar jag att politiker skall våga ta beslut om omedelbar exploatering av Heden, Frihamnen m.m)

 • @Daniel Det som utesluter det andra är kostnader. Att bygga tunnlar för att man tror sig locka folk till Göteborg är ganska oansvarigt.

  Du får rösta på rätt parti nästa gång för att få igång bostadsbyggandet.

  För övrigt Daniel tillför du inte diskussionen något mer. Så har du inget mer konstruktivt att komma med så kan du lägga ned.

  Vi är inte överens och vi har inte riktigt tiden att käbbla med dig om allt. Vi driver våra frågor så får du driva dina egna. Valet 2014 lär utvisa vad “väljarna” vill.

 • Att investera 20 miljarder på en tunnel under Göteborgs centrum verkar vara ungefär lika smart som Hallandsåstunneln på Västra Stambanan. Den är f.n. c:a 10 ggr dyrare än urprunglig kostnadskalkyl. Försenad 14 år. Med samma prognos blir Västlänkens pris inkl allt 200 miljarder och den blir färdig c:a år 2035. För 200 miljarder kan vi bygga hela Götalandsbanan från Gbg till Stockholm via Borås-Jönköping-Linköping-Norrköping.

  Sanningen är att de styrande i Ggb är avundsjuka på Malmös Citytunnel och Stockholms tunnelbana. De fick löfte om 50% statlig finansiering av Västlänken och struntar i kostnaderna för densamma.

 • @Theo: jag har fått reda på att Göteborg sannolikt höjer T-skatten ännu en gång om Stockholm gör det.

  Motiveringen från staten är att trängselskattenivåerna skall vara jämlika på de platser i landet där de införs.

  Från Malmö rapporteras om att en höjning av bropengen skall delfinansiera en förlängning av Köpenhamns tunnelbana under Öresund till Malmö.

  Hur ställer sig VV till dessa två nyheter?

 • @Daniel Intressanta nyheter. Har dock inte hört något om detta och därför svårt att uttala mig. Är det en höjning utöver den aviserade från och med 2015?

  Öresundsbron är annorlunda då denna inte är finansierad med trängselskatt.
  Väsentlig skillnad då den finansieras av en vägavgift. Vid det här laget borde du veta vad skillnaden är mellan trängselskatt och vägavgift. Lite svårt att förstå en förlängning av tunnelbanan när tåg går under bron idag.

  Sedan, igen, Daniel vad har detta med blogginlägget att göra? Har du mera frågor om vad vi anser i olika så kvarstår mitt erbjudande att träffa mig personligen.

 • Inlägget handlar om tillväxt och indirekt regionförstoring. Jag gav exempel på hur man i Öresund hanterar de frågor som du vill lösa utan skatt/tågtunnlar.

 • @Daniel Öresundsförbindelsen finansieras inte av trängselskatt utan av en vägavgift. Man kan röra sig fritt i Malmö och Köpenhamn. Kostnaden uppstår om man vill åka mellan länderna.

  I Göteborg så skapar vi barriärer inom regionen och staden. Men blogginlägget handlar om vi verkligen når den tillväxt som det dröms om.

  Som sagt nyheterna verkar enbart ha nått dig än så länge så vi avvaktar tills vi får mer input. (och det är från andra källor än dig)

 • Du har rätt i att t-skatten skapar barriärer. Det är viktigt att de effekterna motverkas genom bebyggelse och gång- och cykelstråk. Har ni några fler idéer än ringleder?

 • @Daniel Vi yrkade t.ex. för angående kollektivtrafiksatsning skyttlar över älven. Vi har aldrig motsatt oss gång- och cykelstråk.

  Ringleden skulle avlasta citykärnan betydligt mer än vad den gör idag. Du glömmer att trängselskatten bygger på att man “ska” köra bil annars blir det ingen medfinansiering.

  I övrigt så hänvisar jag dig till vår hemsida och budget.

 • Ok! Hur ställer ni er till planerad tunnel i Gamlestaden? Är uppskattad köbildning acceptabel? mvh

 • Västlänken är ett alltför stort och komplicerat projekt som saknar ekonomisk förankring.

  Stora delar av Göteborg står på lera och att bygga tunnlar kräver öppna schakt. Om Västlänken byggs innebär detta att flera av stadens viktiga gator, trafikleder, knutpunkter och grönområden under tio års tid kommer att påminna om Götatunnelns gigantiska schakt.
  Det är ren idioti att under tio års tid gräva upp hela Göteborgs central, Drottningtorget, Brunnsparken, Hamnkanalen, Haga, Korsvägen och Örgrytevägen. Detta medför förödande konsekvenser för göteborgaren och näringslivet. Spårvagnar och bussar kommer inte att kunna passera Brunnsparken och en provisorisk tågstation måste byggas på annan plats.

  Förutom förlusterna för den enskilde medborgaren och stadens näringsliv riskerar Västlänken att kosta betydligt mer än de 14 miljarder som angivits. Risken för oförutsedda kostnader är mycket hög för tekniskt komplicerade projekt. Kostnaden för Götatunneln steg med 50 procent under byggtiden. Motsvarande ökning för Västlänken skulle medföra en nota på 21 miljarder kronor. Till detta kan läggas kostnadsförändringar under själva projekteringsfasen på ytterligare ett antal miljarder kronor. Då faller den samhällekonomiska nyttoeffekten till nivåer som gör projektet till ett fiasko. Det är även ohållbart att lägga sådana summor på ett projekt som tjänar miljön så lite som en bredare satsning på all typ av kollektivtrafik skulle ha gjort.

  Nej, det är inte jag som tycker detta! Allt text ovan är skriven av Daniel Bergqvist!!!! Hela texten återfinns på Göteborgs-Postens debattsida 2008 http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.121642-station-vid-liseberg-battre-alternativ-an-vastlanken. 2012 är samma person av en helt annan uppfattning. Skattemedel kan gödslas ner i Västlänken, att den är samhällsekonomisk olönsam är inga problem längre.
  var det idioti att gräva upp centrala stan under en 10 års period, nu står han på barrikaden för samma projekt. Det här måste vara rekord i hyckleri och dubbelmoral.

  • Private eye: Tack för den, det var en fin detektivbragd. 😉 För mig var det här spiken i kistan för Daniel Bergqvists trovärdighet. Det är en anmärkningsvärd skillnad i argumentation på bara några år. Och alla fina ord om att han står för neutral och forskningsbaserad kunskap. Vilket skitsnack!

 • När artikeln skrevs, för fyra år sedan, saknade projektet finansiering. Staden/Banverket hade heller inte tagit beslut om sträckning.

  Jag vidhåller att en bredare satsning på all typ av kolltrafik ger större miljöeffekt. Idag värdesätter jag inte minskade utsläpp lika högt. Andra aspekter väger tyngre.

  Att ändra uppfattning är inte hyckleri. Att däremot förneka är hyckleri.

  Håkan: jag trodde du kände till artikeln? 🙂

  • Daniel Bergqvist: Vad ska du göra? Du kan ju inte gärna förneka att den finns, eller hur? Nej, jag hade inte läst den förut.

   Jo, det är hyckleri att säga att det “ren idioti att under tio års tid gräva upp hela Göteborgs central” (osv) och idag förorda samma lösning. Det är på samma sätt hyckleri att varna för att “Risken för oförutsedda kostnader är mycket hög” i ena stunden och idag tvärtom hävda att det inte spelar någon roll hur olönsam den är. Och att påpeka att Västlänkens “samhällekonomiska nyttoeffekten gör projektet till ett fiasko” då, medan du för en vecka sidan skrev på samma debattsida att det fanns goda skäl att stödja ett samhällsekonomiskt olönsamt projekt, är inte heller det något annat än hyckleri. Ingen av dessa kovändningar har något som helst att göra med hur Västlänken finansieras, det förstår nog alla som läser det här.

   För fyra år sedan insåg du klokt att Västlänken skulle dränera andra nödvändiga satsningar på kollektivtrafik (“ohållbart att lägga sådana summor på ett projekt som tjänar miljön så lite som en bredare satsning på all typ av kollektivtrafik skulle ha gjort“) medan du idag helt blundar för detta.

   Du har anklagat Vägvalet för att försöka vilseleda väljarna. Vilka är det du försöker vilseleda med dina falska argument och påstådda “forskar”-fakta? Du har just gett hyckleriet ett ansikte.

   (Och vi har ingen skyldighet att besvara dina frågor om vad vi tycker om ditt eller datt. Vi presenterar regelbundet Vägvalets ståndpunkter när det passar oss, inte dig.)

 • @Håkan Andersson: för fyra år sedan stod jag för alla ord i artikeln. Under tiden har mycket hänt vilket fått mig att ändra åsikt. Dels har nya utredningar/rapporter publicerats + att jag själv intagit info/kunskaper i ämnesområden jag ej hade kunskaper i då.

  • Daniel Bergqvist: Du var lika tvärsäker för fyra år sedan som du är nu. Du har bevisligen fel i något av dina ställningstaganden.
   Ingenting har hänt i fråga om hur olönsam Västlänken är (förutom att den blivit än mer olönsam), ingenting har hänt i fråga om hur staden kommer att grävas sönder. Västlänken har dock under tiden ökat 4 miljarder i kostnad (precis som du 2008 befarade!), men trots detta bekymrar du dig inte för detta längre. Hyckleri!

 • Du kan naturligtvis tycka att jag hycklar och vilseleder (det är ju helt upp till dig som betraktare). Jag vet till 100% varför jag ändrat åsikt (det skedde inte över en natt, utan under fyra år, en process).

  Visst har kostnaderna ökat, men även behovet. Trängselskatten kommer få fler att ändra beteende. Då är utbyggd kolltrafik viktigt (om man får tro utv. i Sthlm).

  Gällande att gräva i staden: det kommer verkligen vara ett h*lvete! Jag ser däremot fram emot investeringar i fastigheter runt Korsvägen/Örgrytevägen.

  • Daniel Bergqvist: Det var ju intressant att veta att ditt hyckleri var “en process”. De flesta som läser dina två debattartiklar och jämför kan nog se igenom dina försök till dimridåer eftersom de är så genomskinliga.
   Faktum kvarstår: 2008 dömde du ut Västlänken som ett samhällsekonomiskt fiasko, det var “ren idioti” att gräva upp stan, och då kunde pengarna användas till andra saker för större miljönytta. Inget av detta har ändrats.

 • @Daniel Din helomvändning är magnifik och din trovärdighet totalt lika med noll. Att ifrågasätta andras expertis är ganska magstarkt.

  Tack för att du uppvisar att du inte är seriös för fem öre. Som du kanske vet så är Vägvalets uppkomst ett resultat av de andra partiernas helomvändning i frågan.

  Jag får nog hålla med Håkan att hyckleriet är totalt. Efter dina påståenden att Vägvalet vilseleder så tycker jag nog att du ska ta dig en ordentlig funderare.

  Det finns inte mycket mer att säga. Och jag finner ingen större anledning att diskutera mer med dig. Nu vet vi dina åsikter och framför allt att de kan ändras hux flux. Har du några mer frågor så kan du kontakta mig för ett personligt möte så får jag se om jag något hål i kalendern framöver.

  Vägvalet fortsätter att driva “samma” frågeställningar som vi hela tiden vidhållit gällande Västlänken, medfinansiering, trängselskatten och det Västsvenska paketet.

 • @Theo/Håkan: Att ni tycker min trovärdighet, kunskap och kompetens = noll tycker jag varit uppenbart ganska länge. Vi verkar på olika arenor med olika utgångspunkter. Ni har en tydlig agenda gällande era “kärnfrågor”, jag baserar numera mina åsikter på vad man (akademiskt) kommit fram till inom infra/stadsbyggnad inom samhällsekonomi/teknik.

  Jag har redan tackat nej till inbjudan om att träffa er då det inte ligger i mitt intresse att diskutera politik bakom stängda dörrar.

 • @Daniel Tyvärr verkar du sakna självdistans till vad du kan och inte kan. Har du hör talas om akademisk trovärdighet?

  Som naiv student glömmer du också bort att man ska kritiskt granska teorierna för att komma framåt i forskningen. Att “numera” köpa de nya teorierna betyder inte att de stämmer. Då skulle jorden fortfarande vara platt.

  Att du tackar nej till en inbjudan är ett märkligt ställningstagande som jag enbart kan tolka som att du har inte mer att komma med. Bloggen är vår kanal ut till alla medborgare. Du upprepar dina åsikter och har samtidigt nu uppvisat att du är oseriös när du vänder kappan efter vinden då det passar dina “syften”. Om någon vilseleder någon så är det du själv som inte är ärlig i din debatt.

  Att spamma bloggen med osammanhängande frågor om vår politik hjälper inte oss att få “färre” röster, det blir liksom enbart patetiskt. Reglerna finns att ta del av för bloggen.

  Som så många gånger tidigare säger jag det igen. Diskussionen med oss är avslutad och vill du något är du välkommen att boka ett möte. Jag har inte all tid i världen att slösa på dina upprepningar. Vill du språkas vid offentligt så kan du komma ned på nästa fullmäktigemöte.

 • RE: Daniel Bergqvist

  På YIMBY kan man läsa en kommentar till “Vad ville man bygga 2011”:

  Daniel Bergqvist (21 December 2011 17:35):
  @Hansson, F.Svensson: bättre möjligheter till pendling är en väg, prisnivåer på resor en annan. Betalningsviljan för bilpendling från Kungsbacka kommun är, med anledning av höga inkomster och livsstil, mycket hög. Av egen erfarenhet vet jag att ungdomar är de enda resenärerna på Blå Express. Ser fram emot kraftigt höjda trängselskattenivåer. Bilar är rullande kassakistor.

  ==

  Om perspektivet är att majoriteten av de som använder bil i Göteborgsområdet är de som är så rika så de kan betraktas som kassakistor känns det perspektivet inskränkt. Det är i alla fall inte min erfarenhet från det vanliga arbetslivet.

  Men den Daniel Bergqvist som skriver här är kanske inte samma som skriver på YIMBY?

  • Jan: Jo, det är samma Daniel Bergqvist som skriver på Yimby. Att han har vanföreställningar om att det bara är välbeställda som kör bil har vi redan fått oss serverat, samt att den s.k. betalningsviljan är hög hos alla som åker bil. För de som inte har “kassakistor” med pengar, handlar det snarare om betalningsförmåga.

 • Hehe 🙂 Eftersom inkomsterna är högre i sydvästra Göteborg finns extra hög betalningsvilja för att åka bil därifrån och in till staden. Är det konstigt?

  Man kan naturligtvis hävda att lågavlönade drabbas hårt, men undersökningar visar att en majoritet av de lågavlönade redan åker kollektivt. Men givetvis finns det individer med låga inkomster som fortfarande kör bil.

  Betalningsförmåga finns det ingenting som heter i ekonomiska modeller. Betalningsvilja pendlar mellan 0 och oändligheten,

  • Daniel Bergqvist: En Google-sökning på ordet “betalningsförmåga” resulterar i 114 000 träffar. Allting kanske inte står i dina böcker? Du kan alltså lära dig något nytt om du tar reda på vad ordet betyder. Tag chansen och klicka här: http://tinyurl.com/87tfzup

   Man kan naturligtvis hävda att bara de välbärgade kör bil, men då undrar jag varför alla Örgrytebor parkerar sina bilar i stadsdelar som Biskopsgården, Angered eller Hjällbo? Är inte det konstigt? Som vanligt generaliserar du och struntar totalt i människorna bakom dina generaliseringar. Din trovärdighet pendlar inte mellan 0 och oändligheten, den är konstant noll.

  • Daniel Bergqvist: Hallå på dig själv, Daniel! Om du hade läst ordentligt så hade sett att jag ändrade ditt ursprungliga inlägg enligt din rättelse!

   Jag hävdar inte att bara ‘rika’ kör bil.
   Du hävdar bilen är en rullande kassakista. Vem är det som har pengarna då? Du hävdar ju att trängselskatten inte drabbar de lågavlönade eftersom de inte kör bil. Hur ska du ha det egentligen? Du få bestämma dig om trängselskatten drabbar låginkomsttagarna (= de kör bil) eller att den inte drabbar låginkomsttagarna (= de kör inte bil). Att du totalt struntar i de lågavlönade/medelinkomsttagare som har bil för att du ska få ihop dina kvasiteorier är en annan sak. Berätta nu istället var alla bilarna i de stadsdelar med lägre inkomster kommer ifrån!

   Du måste ha grava läsproblem Håkan. Jag skrev att betalningsvilja är en term inom ek. teori.
   Du har uppenbarligen grava förståelseproblem. Jag skrev att “betalningsförmåga” hade 114 000 träffar på Google. Läs vad ordet betyder, ordet finns trots att det inte står i dina böcker. Det är ett vedertaget begrepp.

 • Du måste ha grava läsproblem Håkan. Jag skrev att betalningsvilja är en term inom ek. teori. Varför bryr du dig när det är betalningsvilja som är det vedertagna begreppet?

 • google?! Herregud, kalla det vad du vill. Betalningsförmåga är ett “vardagsnamn” för likviditet och soliditet, dvs ett företags möjlighet till kredit och betalning på kort och lång sikt. Eftersom konsumtion studeras inom nationalekonomi används uteslutande betalningsvilja för att mäta/resonera kring individers konsumtionsmönster.

  Det finns välbärgade som kör bil. Det finns välbärgade som inte kör bil. Det finns låginkomsttagare som kör bil. Det finns låginkomsttagare som inte kör bil. Vad är grejen? Individer med liknande ekonomiska förutsättningar kan väl ha olika intressen och behov? Jag baserade min slutsats på de undersökningar som visar att det främst är lågutbildade (kvinnor) som åker kollektivt.

  • Daniel Bergqvist: Till skillnad från dig så använder jag just helt vanliga ord! Ord som finns i vanliga ordlistor och som vanliga människor förstår och själva använder. Klarar du inte av att sänka dig till den nivån kanske du inte ens ska försöka driva dina teser på en offentlig blogg? Snacka du ihop dig med dina likasinnade någon annanstans istället, om det är bekräftelse du söker.

   Det finns låginkomsttagare som kör bil.
   Vad är grejen?”
   OK, jag förklarar väl för dig en gång till. Låginkomsttagarna som drabbas av trängselskatt har inte några extra pengar att bara plocka fram ur hatten. Antingen tvingas de sluta åka bil eller dra in på något annat. Bilåkande/ägande blir än mer en klassfråga. Detta är Vägvalet motståndare till, du applåderar det. Vi är oense, nöj dig med det.