Västlänken tvingar Liseberg att riva

För drygt två år sedan, 13 juli 2010, skrev Vägvalets Tom Heyman och Theo Papaioannou en debattartikel om det trafikkaos som väntar när Västlänken byggs under tio långa år. De uppmärksammade också det faktum att Liseberg skulle drabbas:

Hela Örgrytevägen fram till S:t Sigfrids plan försvinner och därmed kapas även Göteborgs stolthet – evenemangsstråket. På denna sträcka planeras fyra spår i bredd vilket innebär att Liseberg, en av landets största attraktioner, förlorar sin huvudentré och Rondo och Lisebergshallen måste troligen rivas. Överlever Svenska Mässan? Vill någon ställa ut på en mässa som besökarna knappt kan nå och vem vill bo på ett hotell som balanserar på randen till ett schakt där byggverksamhet ständigt pågår?

Svaret lät inte vänta på sig, för tre dagar senare gick dåvarande projektchefen för Västlänken, Åke Eriksson, in i debatten och hävdade att målet var att “minsta möjliga påverkan på omgivningen, minsta möjliga trafikstörningar samt minsta möjliga störningar för näringsidkare” skulle ske. Ett “löfte” som vi direkt kunde konstatera var mer eller mindre betydelselöst eftersom det är Trafikverket själv som avgör vad som är “minsta möjliga” störning.

Eriksson lät också göteborgarna tro att påståendet om hur Liseberg skulle drabbas inte var sant, genom att i förtäckta ordalag hävda:

I dagsläget är inget bestämt exakt hur byggarbetena kommer att utföras. Det är alltså alldeles för tidigt att dra några konkreta slutsatser och likt debattörerna direkt felaktigt hävda vissa scenarion. Debattörerna hävdar bland annat att vissa byggnader på Liseberg ska rivas”

Tillbaka till nutid. I dagens GP visar det sig att Vägvalet hade fel om Liseberg. Det blir nämligen ännu värre än vi hade kunnat föreställa oss för två sedan.

Dragningen av Västlänken har flyttats in mot parken och idag är samtliga byggnader hundra meter in från huvudentrén hotade. Det handlar om Lisebergsteatern, Lisebergshallen, Rondo, huvudrestaurangen, Stora scenen och spegeldammen. 2023 firar Liseberg 100 år, men nu är risken stor att festligheterna kantas av uppgrävda schakt och grävmaskiner. Och hur ska besökarna ens komma in i nöjesparken?

Pelle Johannisson, vice vd för Liseberg, beräknar återuppbyggnaden av de förstörda byggnationerna till drygt en halv miljard kronor. Pengar som måste tas från Västlänkens budget. Eftersom Trafikverket tydligen inte räknade med att behöva riva dessa byggnader 2010 är det rimligt att anta att Västlänken därmed blev minst en halv miljard dyrare i ett nafs. 20,5 miljarder, om man räknar försiktigt.

Trängselskatten skall alltså också finansiera ny Lisebergshall, Lisebergsteater och ny Rondo m.m. Tänk vad bra att ha tillgång till bilisternas plånböcker.

Tyvärr finns dagens artikel än så länge bara på GP plus.

Håkan Andersson
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GP6, GP7, GP8, GP9, GP10

Lägg till en kommentar

 • En halv miljard i ökning. Det var nog restriktivt räknat. Man måste ju leda om Mölndalsån också (den går ju inte bara dämma upp – vattnet skall ta vägen någonstans). Detta leder nog till att stora delar av liseberg närmast Mölndalsån måste tas bort, exempelvis Kaninhuset, Radiobilarna för mindre barn. Kanske Taube-huset också. Man kan ju inte gräva ett schakt för tågen i ån utan att leda ån någon annanstans. Med storleken på konstruktionerna vi pratar om här så blir det nog svårt att inte flytta in ån på Lisebergs område under tiden man bygger röret under densamma.

  Parkeringshusen öster om Liseberg måste också rivas. Vidare så får man riva Kanoldshuset också.

  Så, en halv miljard extra pga detta, det är nog verkligen i underkant.

  Hur mycket kommer det att kosta Liseberg att de tvingas flytta huvudentren dit den södra entren är idag? Vart skall den nya Lisebergshallen läggas? Ja just ja, det är ju inga problem för man skall ju i samma tidsram gräva upp Valhalla också och bygga en ny ishall där. Man får säkert plats med en idrottshall också när man ändå är på gång…

  Det finns ju ingen rim och reson i planerna…

 • Notera förresten dagens omröstning i GT:
  – “Hade du tillräcklig information om trängselskatterna i Göteborg vid valet 2010?”

  90% anser att de inte hade det just nu…

 • Inga problem. Läser man “Miljarderna rullar med Västlänken” anser Kia Andreasson som har ett stort inflytande i Göteborgs politik att extrakostnader kan tas in via trängselskatterna. Det är bara att höja taxan.

 • Undrar vad kostnaden i slutändan blir för samhället av att höja trängselskatten. Rimligen borde det lägga en stor blöt trasa över handeln i göteborgsområdet. Har man räknat på detta? Kan handla om flera miljarder.

 • Dämma upp ån, vad menar du?
  Vet du om att Tingstadstunneln går under Göta älv?
  Här handlar det om en betydligt mindre skala med Mölndalsån, men tunneln kommer givetvis att gå under ån.

 • @Västlänken

  Och hur tror du att man får ner tunneln under ån då?

  Naturligtvis måste man, likt man gjorde när Götatunneln byggdes hantera vattenflödet på något sätt genom att leda om den.

  Det är nog det lilla problemet dock. Att vårt kulturarv (dvs Lisebergs äldsta delar) kommer att skövlas på det sätt som beskrivs får en att baxna!

 • @Västlänken
  Han menar ju att det blir rysligt blött om man gräver ett djupt dike tvärs över Mölndalsån utan att hantera dess vattenflöde under själva bygget.

  För Tingstadstunneln sänkte man ju ner tunnelsektionerna från ytan av älven, så det går ju inte alls att jämföra.

 • Man bygger väl en akvedukt, som man gjorde vid götatunnelsbygget. Kostar visserligen mycket pengar, men de lär ju ha räknat med det i kalkylerna?

 • Viaduct, eller vad man nu vill kalla det kräver en yta att anläggas på. Det är här problemet uppkommer. Vart skall man leda vattnet? Som jag ser det går det inte dra det går det inte flytta det närmare E6, vilket gör att omledningen måste in på Liseberg.

  Man kan ju göra en mycket tvär sväng också, men då måste man sänka farten. Om man måste kunna köra i 80km/h på stationen i Västlänk2021-alternativet, så måste väl det gällande i denna kurvan också?

 • Man leder väl ån i en akvedukt under byggtiden längs ungefär den sträckningen den har idag. Man gräver alltså upp schaktet/diket för placeringen av tunnelrören under akvedukten, som får hänga/ligga ovanför byggplatsen.

 • I så fall är det ingen tvekan om att Rondo, Stora Scenen, entrén osv på Liseberg. För då måste svängen göras innan man passerar Mölndalsån. Dessutom måste man under en tid leda om halva E6 som ligger ovanpå järnvägen, osv, men har man räknar på detta så går det väl att göra utan fördyringar och komplikationer för E6 och befintlig tågtrafik. Men f-n trot…

 • Jag har läst artiklarna, jag har engagerat mig, jag har räknat på nyttan och jag anser att hela projektet är trams! Järnvägen är redan till fullo utnyttjad enligt artikeln i GP (den om miljardrullningen). Att gräva upp hela staden och ösa ut miljarder samt tvinga alla som bor i kranskommun att öka sina pendlingskostnader radikalt görs helt utan mening, det är ett ogenomtänkt prestigeprojekt som kommer ödelägga en av Europas vackraste städer, enligt min åsikt.

  Det riktigt ironiska är att jag så sent som idag fick vetskap om att röster inom regionen höjts för att höja priserna på kollektivtrafiken med uppåt 20 % inom bara några år. Om ni nu skal införa trängselskatt för att fler skall åka kollektivt, då jag personligen har det billigare till stan med bil, så är det väl väldigt dumt att höja priserna där?

  Att riva stora delar av Liseberg visar bara på en sak, politikerna i Göteborg förstår INGENTING. Man har ingen stolthet över sin stad, man ser inte nyttan av turisterna eller skönheten i allt som finns i Göteborg. Vi gör om 70-talets misstag då man rev stora delar av sorstäderna för att bygga betongklumparna i grått som ansågs vara nya tidens bostäder. Idag inser vi att det var fel, men ändå tänker politikerna göra om samma sak. På Liseberg skall spegeldammen rivas, jag antar att huset ovanför spegeldammen (vars namn fallit ut minnet just idag) också åker på rivningen. Detta torde vara kulturminnesmärkta byggnader.

  Både Rondo och Lisebergsteatern är byggda på 1940-talet och har betytt oerhört mycket för Göteborgs kultur- och nöjesliv genom åren och är fortfarande det. Jag föreslår att alla göteborgare gemensamt lämnar in en ansökan om att få dessa byggnader kulturminnesmärkta, då det är byggnader som har ett kulturhistoriskt värde, i alla fall för mig och många andra.

  • Richard Andréasson: Det är bara att hålla med om allt du skriver. Blogginlägg om höjningen av Västtrafiks taxor är på G.