Västlänksgate rullar vidare

Efter senaste tidens granskning av Västlänken och det Västsvenska infrastrukturpaket i GP fortsatte idag insändarstormen mot de fattade beslutet på Fria Ord.

Signaturen “Realist” varnar för att de kostnader som drabbar Liseberg när stora delar av parkens byggnader närmast nuvarande huvudingång tvingas rivas är underskattade. Förutom det som nämndes i artikeln måste entrén den södra ingången “byggas om och området innanför förses med motsvarande serviceinrättningar som idag finns vid huvudentrén. Dessutom behövs ett nytt parkeringsdäck.” Insändarskribenten spekulerar i en kostnad “upp mot en miljard“, pengar som skattebetalarna i slutändan får stå för.

Och “Henrik” skriver: “Det är viktigt att våra politiker förstår och står upp för att det är de själva som medvetet beslutat om hur vägskatten ska slå mot olika inkomstgrupper, olika bostadsområden, olika företag, osv.

“Underdog” skriver: “Hittills har ingen politiker eller tjänsteman på någon nivå i landet eller kommunen kunnat förklara varför det är bra bygga något som blir negativt även med de mycket optimistiska antaganden som tagits in i Trafikverkets kalkyl.

På sidan bredvid gör tre regionpolitiker dock ett nytt försök att förklara. Leif Blomqvist (S), Birgitta Losman (MP) och moderate ordföranden i regionstyrelsen Halland, Gösta Bergenheim, skriver en debattartikel med rubriken: “Vi står eniga bakom Västsvenska paketet”. Den kunde lika gärna haft rubriken “Vi ger oss aldrig” eftersom de skriver: “Vi är då som nu övertygande om att paketet ska genomföras enligt tidigare fattade beslut.

Ingenting av det som kom fram i Christer Lövkvists granskning av Västlänken under den gångna veckan verkar bekomma dem. Visserligen erkänner man nu helt öppet “att Västlänken med dagens beräkningsmodell inte kan uppvisa en samhällsekonomisk lönsamhet” men det slätas över med “flera nyttor inte är beräkningsbara“. Det var ju precis detta som Riksrevisionen kritiserade. Och Lövkvists artiklar har ju med all tydlighet tvärtemot visat att i liknande projekt har den beräknade nyttan gång på gång överskattats. Det är därmed inte alls otroligt att den nytta som Trafikverket vagt räknat fram i antalet resande istället är överdrivna och att de påståenden som nu kastas fram i debatten är helt gripna ur luften.

Efter att två ledande moderater i veckan gått ut och öppet vågat vara kritiska till Västlänken förstår man att debattartikelns syfte är stoppa alla andra tvivlare från att resa sig upp i båten. Men det finns alltid anledning att se med kritiska ögon när (S) och (M) går ut gemensamt om någon ståndpunkt. I vanliga fall vill dessa två partier framtona sig som om de är så oense om allt som de bara kan vara. Att även (MP) sitter i samma båt och håller i rodret, och därmed styr färdriktningen, gör inte saken bättre om man inte ser isberget framöver.

“Lita på oss” är budskapet. Men med tanke på hur Västlänksgate hittills skötts saknas trovärdigheten.

Läs hela debattartikeln här.

Envisheten och argumenten för att genomföra Västsvenska paketet i sin nuvarande form slog Vägvalet sönder igår när vi lämnade ett alternativt paket som skulle kunna lösa likvärdiga infrastrukturproblem utan orättvis trängselskatt och riskprojekt som Västlänken. Läs mer här.

Håkan Andersson
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1

Lägg till en kommentar

 • Igen EVA .Den förvirrade 60+ aren Kia har fått en förvirrad M-kompis Roland 60+.
  Läs också kia:s förvirrade svar på GT:s frågor,så kanske du förstår ,vad jag menar.

 • Det är väl inte så konstigt att Kia har dålig förståelse för barnfamiljernas situation. Hon är för gammal för att förstå deras dilemman i dagens samhälle…

 • @Manne. Diskutera med personer som skriver mindre trevligt om andra är totalt meningslöst. Jag anser att man måste skilja på sak och person.

 • @Manne.Hur menar du nu? Jämför du diktaturer med en demokratiskt vald politiker i Göteborg? Oavsett om du gillar henne/hennes åsikter eller inte så finns det göteborgare som valt henne. Du blandar in hennes ålder och skriver nedlåtande kommentarer i övrigt och inte uppfattar jag det som kritik mot MAKTpersonen utan just mot Kia.

 • @Manne. Du tycker inte som Kia, det har nog både hon och jag respekt för. Men bara för att man inte tycker likadant är det inte OK att nedvärdera andra personer för deras åsikter.

 • I en demokrati är det viktigt att befogenheter och ansvar följs åt. Får vi en majoritet som röstar igenom ett projekt som de anser skall vara bra för samhällets utveckling får alla röstberättigande vara med att finansiera projektet efter förmåga via den ordinarie skatten. Går projektet snett och kostnaderna ökar våldsamt får politikerna stå till svars inför samtliga väljare eftersom de kollektivt får ta de ekonomiska konsekvenserna.

  Med konstruktionen av “trängselskatten” har knytningen mellan befogenheter och ansvar brutits upp. Dyra projekt kan genomdrivas politiskt samtidigt som man skickar notan till en minoritet av väljarna. Det är en synnerlig olustig utveckling av demokratin där befogenheter frikopplas från ansvar.

 • @Eva Jag håller med dig att vi ska ha respekt för varandras åsikter. Men Kia Andreasson har ingen som helst respekt för att andra inte håller med henne. Det märktes i debatten i Nordstan och jag har lyssnat på henne i andra sammanhang i möte med folk. Hon representerar trots allt endast en liten del av befolkningen. Sedan är det inte respektfullt att frångå sitt partiprogram som förespråkar att alla stora beslut ska tas i samråd med dess medborgare och då genom folkomröstningar.

 • Re Eva :Problemet är att Kia styrs av ett tvångsmässigt patologiskt bilhat vilket genom syrar hela hennes person,tyvärr.
  Vilket medför att MP:s politiska program går i andrahand.

 • Jag roade mig med att läsa denna (http://www2.trafikkontoret.goteborg.se/resourcelibrary/Resvanor_19_arbetsplatser_B.pdf) undersökningen om resvanorna i Göteborg. Den visar med all tydlighet att huvudorsaken till att folk väljer bilen är dålig kollektivtrafik och att de som drabbas hårdast av trängselskatterna är barnfamiljerna.

  Man kan också notera att det endast är i gruppen som har mindre än en mil till arbetet som man kan förvänta sig någon minskning av biltrafiken, då det endast är där man har en klar tendens till att folk tar bilen för att det är bekvämt…

  Dvs, det är som Vägvalet länge har hävdat…
  …och det går med detta i praktiken bevisa att trängselskatterna enbart kommer att ha marginell effekt på mängden bilar i Göteborg…

  Det är alltså en ren avgift för att finansiera Västlänken…

  Det som efterfrågas i första hand är bättre kollektivtrafik inom Göteborg…

 • Och för att fortsätta så kan man alltså konstatera att en väl utbyggd kollektivtrafik i närområdet i Göteborg är prio ett för att få ned biltrafiken. Vad förvånad man blir? 😉

  Så vad är då skillnaden mellan Göteborg och Stockholm:
  – Stockholm har en bra kollektivtrafik redan
  – Stockholms biltullar stänger bara av (beskattar) områden som man kan nå med kollektivtrafiken, antingen direkt eller via pendelparkeringar och kollektivtrafik
  – Stockholm har inte stängt in en stor andel av arbetsplatserna i staden, eftersom man i Stocjkholm har valt att stadsplanera så att arbetsplatserna ligger nära områden där folk bor…
  – Stockholms trängselskatt är i första hand inte instiftad för att betala för infrastruktur, utan för att slippa betala för infrastruktur…

 • @Anders:
  Nej, men så förvånad jag blir. Sossarnas helägda mediebolag rycker ut för att försvara pamparna i kommunen.

  Jag tror det stavas P-A-R-T-S-I-N-L-A-G-A. Och uttalas Propaganda.

 • Du litar alltså mer på Gepe med ledande folkpartister i styrelsen och en politisk agenda på nyhetsplats? Kanske Sveriges sämsta och mest osskliga morgontidning som dessutom har monopol på sanningen i Göteborg. Kampanjjournalistik will be kampanjjournalistik.

  Dessutom har Nytid helt rätt i att Gepes partsinlaga är dåligt underbyggd faktamässigt. Sorry, men den här gången har Lövkvist tagit sig vatten över huvudet.

  • Anders: GP:s ledarsida är liberal, eller om man så vill, Folkpartistisk. Resten av tidningen är inte mer politisk än andra tidningar, i synnerhet inte Ny Tid (S). Du kan inte jämför Krister Lövkvist genomgång av Västlänken (som tog 3 månader på heltid!) med ett tvådagarsjobb från Nu Tid. Man kan säkert ifrågasätta vissa enskilda delar av Lövkvist reportage, men helheten finns där och den har inte ens Ny Tid sagt emot.

  • Anders: Nej, jag skojar inte. Och att jämföra GP som journalistisk produkt med Ny Tid låter sig helt enkelt inte göras. Både av resursskäl och politisk vinkling.

   Hur kan du avgöra att intervjun med Ransgård inte också är ordagrann återgiven? Jag tycker Hulthén själv har ett ansvar för hur hon framstår i media. Hon har precis samma framtoning när hon blir intervjuad om jobbiga saker på film.

   Socialdemokraterna har makten i Gbg, media ska granska makten.

   Förutom de saker som Ny Tid tog upp, vad menar du är fel i Lövkvists rapportering?

 • Håkan>> Gepe inte mer politisk än andra tidningar? Skojar du? Jag har sällan sett en så politiskt färgad nyhetsvärdering som Gepe ägnat sig åt sedan 2004-2005. Jag är inte sosse, men det dom har gjort är att jaga sossar, helt klart. Ett exempel är intervjun med Hulthén i förra veckan. Jämför den med intervjun med Ransgård. Den ena helt oredigerad för att framställa Hulthén på ett visst sätt, den andra putsad och med normala pratminus.

  Att Lövkvists reportage tog flera månader gör det bara ännu konstigare att han inte brytt sig om att försöka förstå exempelvis successivprincipen, att han inte tagit reda på hur resandet med tåg har utvecklats, att han missförstår och felciterar. Urdåligt.

  Men jag är inte förvånad, det är typiskt Gepe. Snacka om partsinlaga.

 • Media ska granska makten. Jag är också av den bestämda uppfattningen att media ska vara saklig i sina framställningar, ha en ambition att problematisera och upplysa. Inte bedriva kampanjer på det sätt som Christer Lövkvist har gjort.

  Jag vet att det Lövkvist skrivit passar era syften. Gott så, men du vet mycket väl att den tes han driver är just det – en tes. Att hans genomgång dessutom innehåller felaktigheter är extra allvarligt. Det är inga små saker heller: Han har missförstått successivprincipen, han raljerar över saker som intervjupersonerna inte sagt och han har uppenbarligen inte satt sig in i för granskningen viktiga fakta om tågtrafikens utveckling.

  Det räcker egentligen så. Jag kan som bonus fylla på med att Lisebergs VD är nöjd med kommunikationen med Trafikverket, som fortlöpande informerar bolaget om hur man tänker kring projekteringen av området vid Korsvägen. Detta sa han i en intervju med Gepe strax innan de publicerade sin artikel “Hotet mot Liseberg”. Men av någon konstig anledning lät Christer Lövkvist bli att skriva det… Du förstår, det handlar lika mycket om det man väljer att INTE skriva som det man skriver. Och är det man skriver dessutom inte rätt blir det ännu värre.

  Jag har svårt att fatta varför jag skulle behöva ta upp fler exempel än dom Nytid har pekat på, det är ju tillräckligt allvarligt. Och man behöver inte vara nån stjärna för att tolka Lövkvists raljanta ton som att han är avogt inställd till Västlänken som projekt.

  • Anders: Det står så oerhört mycket mer i Lövkvist artiklar än de få punkter som Ny Tid tar upp.
   Att Lisebergs VD är “nöjd” motsäger väl inte uppgifterna om rivningen av delar av Liseberg? Är göteborgarna nöjda med att Liseberg drabbas?

 • Ja, det står mycket mer. Men de punkter som är felaktiga är viktiga punkter. Och du kan ju tänka dig vilket förtroende jag som läsare har för övriga uppgifter från Lövkvist. “Ze-ro” som Bill Clinton skulle ha sagt.

  Tack för bra svar och ha en trevlig kväll.