Vem är det egentligen som blandar ihop vad folkomröstningen handlar om?

Vägvalet blir ofta beskyllt för att vi blandar ihop folkomröstningen om trängselskatt med det Västsvenska Paketet och speciellt med Västlänken. Att nedanstående varningstext om vad paketet innehåller finns på själva valsedlarna blundar kritikerna förstås för.

valsedel folkomröstning varningstext

Men när nu Socialdemokraterna försöker få väljarna att rösta Ja i folkomröstningen är det ingen tvekan var fokus i kampanjen ligger.

Med rubrikerna “Ett paket fullt av framtid och jobb”, samt “Västsvenska Paketet: Rösta Ja för jobben och framtiden” sätter man tydligt agendan för vad folkomröstningen handlar om i sitt flygblad. (Lade ni förresten märke till hur listigt de vände på “framtid och jobb” till “jobben och framtiden” på respektive sida?)

Den “informativa” texten från Socialdemokraterna blandar högt och lågt. En del påståenden är obevisbara, andra är rena lögnerna. Det vimlar också av känsloargument. Här är ett axplock:

Vår region hamnar alltid högt på internationella rankinglistor över företagsklimat och förutsättningar för tillväxt och jobb.” Folkomröstningen hålls ju dock endast i Göteborg, och jag tror de flesta vet hur Göteborgs rasat på diverse rankinglistor. Varje år! Gång på gång! Men det är ju inte första gången (S) lurar väljarna. Någon som kommer ihåg ett tidigare löfte om folkomröstning som sveks?

Mängden transporter och förflyttningar ska kunna öka, men inte på bekostnad av människors liv och hälsa“. Och på vilket sätt bidrar i så fall Marieholmstunneln som ingår i paketet med det?

Detta påstås bland annat det Västsvenska Paketet ge:

 • 40 000 nya arbetstillfällen –  ett obevisbart påstående, utöver själva bygg- anläggningsjobben är det bara fria fantasier. Under byggtiden är det i stället risk för stagnation och utflyttning av jobb.
 • Ytterligare 30 000 människor ges möjligheten att bo i centrala Göteborg – På vilket sätt då? Ska Haga rivas och bebyggas med skyskrapor för att få stationen i Haga lönsam? Plötsligt blev det Västsvenska Paketet lösningen på bostadsbristen också!
 • Bättre hälsa och god livsmiljö med frisk luft, rent vatten, mindre buller och ett rikt stadsliv – Under byggtiden blir det både buller och koldioxidutsläpp som inte ens Miljöpartiet kan försvara. Och hur ska paketet kunna ordna “rent vatten“??

 

flygblad (S) fram 001   flygblad (S) bak 001

Men trängselskatten då, undrar väl vän av ordning? Vad skriver Socialdemokraterna om den? Det är ju den som folkomröstningen handlar om, eller? Jodå, de lyckas med konststycket att nämna den hela två gånger. Båda gångerna längst ner på varje sida, som en slutsats om vad som står på spel om man röstar fel.

Så om det är någon som fortfarande tvekar om att det bästa sättet att stoppa Västlänken kan man bara lyssna på vad Socialdemokraterna säger. Det är helt tydligt att Socialdemokraterna är livrädda för ett Nej i folkomröstningen, eftersom Västlänken och det Västsvenska paketet då riskerar falla.

Tag den chansen den 14 september!

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • På flera av affischerna som S har så motsäger de sig själva om man ser till hur de har agerat de senaste decennierna.

  Och man kan nu börja undra hur det ligger till med skolan – en arbetskamrat som har ett barn som börjar i 1:an fick veta att matematik börjar man med i 3:an…

 • Dagens artiklar i GT om att Västlänken har negativ miljönytta bevisar slutligen att Västlänken inte alls har med miljö att göra. Hade man satsat på miljön hade man gått på förstärkningsalternativet som troligen är det som ger bäst kvot för miljönytta, kostnad och nettonytta per krona.

  Det verkliga skälet ser man i den oerhört roliga reklamfilmen som presenterar Västlänken, där man pratar om stadsutveckling. Detta är definitivt inget som de boende i kranskommunerna skall vara med att betala för. Dessutom är filmen full av faktafel, oriktiga insinuationer och rena lögner, exempelvis rörande närheten mellan olika områden i staden.

  Tyvärr verkar ju folk i allmänhet gå på vad som helst…
  …vi lekt inte minst visar Signe de två opinionsundersökningar som GP redovisat de senaste dagarna. Nu är det bara att kavla upp ärmarna och övertyga dessa om hur fel de sittande politikerna har. Vi Harvey alla fakta, de måste bara komma ut till folket!

 • Med GTs resonemang så borde Marieholmstunneln vara det första av projekten i Västsvenska paketet som ska bort, ger negativ klimatnytta i BÅDE anläggnings och driftskede.

  • JOnas: Så egentligen hade GT helt rätt om Västlänkens negativa klimatnytta då? Att det finns andra dåliga projekt ur denna synvinkel gör väl inte situationen bättre?

 • Som sagt var, är det miljönytta man vill åstadkomma så går man på den “miljövänligaste” alternativen. Vill man åstadkomma annat så syr man ihop tydligen ett VSP som innehåller Marieholmstunnel, Västlänk och trängselskatt…

  Jag hade gärna sett att man satsade på snabba kommunikationer inom staden vilket hade ökat möjligheten för folk att välja bort bilen och därmed hade inte Marieholmstunneln behövts.

  Jag vill välja bort bilen åtminstone på delar av sträckan till arbetet, men det går inte då det inte finns en kollektivtrafik till min centrala arbetsplats som har rimliga restider, inte ens från “min pendelparkering”. Jag tjänar över en timme per dag på att ta bilen de sista kilometrarna in i centrala staden. Jag tjänar över två timmar per dag på att ta bilen från min närmaste vältrafikerade hållplats. Jag tar mig inte ens till och från arbetet i tid om jag skall åka kollektivt hela vägen.

  Hade det funnits en pendelparkering lite närmare än vad min är, så hade jag kunnat tänka mig att cykla sista biten, men från den pendelparkering som är närmast min arbetsplats är resan en aning för lång och framförallt alldeles för farlig med cykel…

  • Jonas: Om du har rätt så kanske man inte från politikerhåll och från Trafikverket ska marknadsföra Västlänken som något som är bra för miljön.

 • jonas, läs mitt föregående inlägg. Bygga kommer man att vara tvungna att göra, men om man skall bygga så bör man ta med miljökalkylen i beslutsunderlaget. Det är man ytterst dåliga på att göra idag.

  Eftersom man inte planerar framtiden utifrån vad man vill åstadkomma, utan man planerar och väljer mellan befintliga förslag med dåligt underlag så blir också besluten dåliga.

  Västlänken är dålig hur man än räknar. Miljö eller ekonomi, det spelar ingen roll. Det finns mycket bättre lösningar som ger större nytta. Dessa förhindras pga att man nu lägger så mycket pengar på denna.

  Trängselskatten är också ett intressant fenomen, då den uppenbarligen bara fungerar styrande för korta transporter inom staden. Ökningen på bussarna och pendeltågen har varit marginell, och minskningen av bilismen från kranskommunerna har i princip varit obefintlig, troligen har trafiken tom ökat. Som miljöåtgärd är trängselskatten mycket dålig. Som metod för att driva in skatter ännu sämre eftersom enbart 14 av 25 miljarder kommer det offentliga till gagn.

  Jag betraktar mig själv som miljövän, men det finns mycket annat som måste lösas också. Man kan inte optimera samhället enbart på en parameter utan man måste titta på alla aspekter av besluten. Att förbättra restiderna med kollektivtrafiken är en nödvändighet innan folk i allmänhet kan överge bilen. Den satsning som gjorde i detta området när trängselskatten infördes var enligt min mening ett skämt då den enbart gav en marginell förbättring för de som redan hade bra kommunikationer och gav rejäla försämringar för många andra. Jag själv blev av med kollektivtrafiken där jag bor.

  I Kungälv delar man ut gratis busskort till ungdomarna av “rättviseskäl” (jämfört med ungdomarna i Göteborg som fick gratis busskort över sommaren). Det är inte särskilt rättvist när närmare hälften av ungdomarna i den kommunen inte ens har en kollektivtrafik hemmavid utanför skoltid och på sommaren. Bara för att ta ytterligare ett exempel på hur politiker inte tänker på konsekvensen innan de agerar….

 • Ser fram emot ett tydligt ställningstagande mot Marieholmstunneln från herrarna, den ger definitivt negativ klimatnytta under både anläggnings och driftsskedet!

  Att öka andelen kollektivtrafikresor är naturligtvis bra och vi ska inte underskattat de dynamiska effekterna när vi visar att vi investerar för ett hållbart resande, Västlänken ger ju också ökad kapacitet för godståg och fjärrtåg, så den bör ses i ett större perspektiv. För övrigt glömmer man ofta annat än klimatet när man pratar miljö idag, buller, partiklar och kväveoxider är inte minst viktiga för den lokala miljön, där har vi ytterligare fördelar för den spårbundna trafiken, det kan ni också tänka på när ni skriver debattartikeln om varför VV är emot Marieholmstunneln!

  • Jonas: Du kommer inte att få något sådant ställningstagande. Om Västlänken inte räkna hem sin miljönytta förrän kanske efter 60 år, så anser åtminstone jag att hela miljöargumentet för tågtunneln till Haga faller platt. Vem vet om tunneln ens är i drift då?

  • Jonas: Det är inte jag som påstår att Västlänken inte bör byggas på grund av “negativ klimat nytta”. Jag har helt andra bevekelsegrunder för att ogilla Västlänken. Men de som underkänner Marieholmstunneln med det argumentet bör ju förstås också göra detsamma med Västlänken.

 • Vad bra att vi är överens om marieholmstunnelsn negativa klimatnytta! Jag tycker vi ska bygga både Västlänken och Marieholmstunneln eftersom både bidrar till bättre infrastruktur och framkomlighet på järnvägs och vägnätet i Göteborgsregionen. Sedan tycker jag vi ska använda relevanta styrmedel för att minska trafikens miljöpåverkan, både vad klimat, lokal miljö och trängsel.

 • @jonas: Poängen med Marieholmstunneln är att slippa stillastående bilköer, eller åtminstone minska dem. Dessa skapar bara utsläpp utan att tillföra nytta.

  Att säga att alla bilister skall åka kollektivt fungerar inte för många – att åka kollektivt kan innebära stora tidsförluster om det ens finns kollektivtrafik dit man skall. Tillförlitligheten på en del av kollektivtrafiken är också väldigt dålig. Resande med Bohusbanan får ha bra tålamod, spårvagnsproblem vid Drottningtorget kan låsa trafiken i hela stan – och göra att man missar anslutande förbindelser med en rejäl restidsförlängning jämfört med tidtabell.

 • Efter att ha lämnat Göteborg o Majorna sedan drygt ett år läser jag nu på 6 mils avstånd(i Borås) hur S V o MP med dårars envishet fortsätter att föra Göteborgarna bakom ljuset gällande Västlänken som kommer om den blir av en mardröm för stadens invånare.
  Såg pratbar via nätet igår (140909) o blir förskräckt över framförallt Anneli Hultens behandling av väljarna i stundande val.Arrogans o dålig respekt för Göteborgarna.En känsla av “att det här begriper ni inte ändå”Man blir mörkrädd i en demokrati.

Läs vår syn på Göteborgs utveckling


budget-2019

Prenumerera