Vem för egentligen vem bakom ljuset?

När nu äntligen Moderaterna tar sitt förnuft till fånga och stöttar en folkomröstning om trängselskatten, som felaktigt nekats göteborgarna, så blir rubriken på dagens ledare i GP att “Väljarna förs bakom ljuset”. Det är svårt att förstå hur ledaren kan anse det vara okej att ogiltigförklara en stämmas beslut som i förlängningen ska representera sina väljares åsikter. Är deras åsikt inte värd något? Hur klingar det med de demokratiska aspekterna som vi brottats med i över tre år i Göteborg?

Vägvalet kom till eftersom det uppstod ett glapp i förtroendet mellan politiker och väljare när beslutet om trängselskatt togs 2010. Det fanns bara SD att välja på om man ville annorlunda när blocken valde att slå sina påsar ihop och tyckte samma i frågan. En uppgörelse som gynnande Göteborg sa de glatt. Det “inkluderande” Göteborg, som det så fint står i visionen om Älvstaden. Men de glömde att inkludera göteborgarna som bor i staden.  De trodde, likt GP:s ledare, att motståndet skulle passera och försvinna.

När nu verkligheten springer ikapp alla glada förespråkare av det Västsvenska paketet, så anser GP:s ledare att väljarna plötsligt förs bakom ljuset. Inför valet 2006 lovade de borgerliga att inte införa trängselskatt och (S) utlovade en folkomröstning. När dessa löften sedan bröts, var det någon då som hörde GP:s ledarredaktion klaga på att väljarna blev lurade?

Inte nog med det. Ledaren sprider rena faktafel. Om det skulle vara omedvetet, så är det ändå anmärkningsvärt att ledaren inte har koll på fakta då frågan diskuterats i över tre år:

“Paketet omfattar stora projekt som Västlänken, Marieholmstunneln och ny Götaälvbro, men också nya tåg, bussar och spårvagnar samt mindre projekt som fler gång- och cykelbanor, förlängda perronger och nya knutpunkter för kollektivtrafiken.”

I det Västsvenska paketet ingår INGA nya tåg, bussar och spårvagnar. Vem för egentligen vem bakom ljuset?

Ledaren vill göra gällande vad klarsynthet innebär då Jonas Ransgård (M) ska ha sagt:

“Man måste vara rätt klar hur man tolkar och agerar vid ett nej, så att man inte får en ny svekdebatt”.

Enligt ledaren är denna klarsynthet nu som bortblåst. Det är riktigt dålig politik skriver man.

Nej, klarsyntheten står medlemmarna på M:s stämma för som rakryggat står upp för vad de tror är demokratiskt rätt och vad folket vill. Inte vad GP:s ledare eller andra vill! Det om något är dålig politik och det har visat sig att det inte längre går att driva. Ändå förespråkar en liberal ledare att det är ok att köra över folket. Då har man gått över gränsen!

Ledaren skriver vidare:

“En folkomröstning om trängselskatten handlar inte om trängselskatten utan om det Västsvenska paketet. Att påstå något annat är att föra väljarna bakom ljuset. Därför är det avgörande att väljarna inför en eventuell folkomröstning får veta vad ett nej innebär.”

Vägvalet förde fram ett tänkbart alternativ redan förra året hur det skulle kunna se ut, men till skillnad från övriga partier har vi inte låst oss för någon specifik lösning. Att Vägvalets förslag inte faller alla på läppen är en annan femma, men det vi gjorde var att visa hur “enkelt” det går att hitta andra lösningar om man bara vill. I en folkomröstningskampanj kommer Vägvalet att peka på detta.

Ledaren ställer frågorna:

Måste hela Västsvenska paketet förhandlas om mellan kommuner, regioner och staten? Hur lång tid tar det och vad händer under tiden? Går det att slopa respektive genomföra enskilda projekt ur paketet? Vilka i så fall och med vilken finansiering?

Problematiseringen är löjlig. Den fanns inte alls när man tog beslutet om trängselskatten och det Västsvenska paketet. Varför problematiserades det inte om att folket inte var med på banan? Varför var det inget problem att bryta vallöften om folkomröstning m.m. som sedan togs tillbaka? Då var det väldigt enkelt.

Nej, ledaren i GP gör tyvärr bort sig på flera plan och uppvisar en tjurig och tråkig inställning till att demokratin, som alltid ska segra, äntligen har gjort det. Nu får vi se vad resultatet egentligen blir i en folkomröstning.

Sluta fördumma göteborgaren och låt oss göra rätt.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Känns väldigt mycket skrämsel propaganda för att få oss att vara rädda för att rösta emot trängselskatt, och vad som skall hända. Trodde gp var för demokrati men känns som många på gp för politikernas talan i tidningen. Skärpning GP

 • Det är bara för de västsvenska förhandlarna att vara lika tuffa som de i Malmö där det tydligen gick för sig att bygga både Citytunnel _och_ yttre ringvägen UTAN att detta skulle finansieras lokalt via skatter på påstådd trängsel. Alltså, gå tillbaka till förhandlingsbordet och ta rundan en gång till men nu i beaktande av folkets vilja!

  Om man plockar bort den onödiga, samhällsekonomiskt vansinniga och oekonomiska tågtunneln till Haga ur “paketet” och ser lite utanför “bunkern” så behövs det INTE någon trängselskatt!

  En Marieholmstunnel är dessutom en nationell angelägenhet och torde inte behöva bekostas “lokalt” utan är en rent statlig angelägenhet så varför alla dessa projekt skulle vara så “kopplade” till varandra och “omöjliga” att bygga separat torde vara inget annat än ett rent politiskt påhitt! “Röde Orm” gick att bygga UTAN att detta bygge villkorades med någonting annat!

 • Jag blir beklämd när jag läser GP:s ledare som andas trångsynthet och ifrågasättande av folkets rätt i att protestera mot en mycket omfattande
  kostnad och projekt, som är mycket stort. Detta sk paket valde man ta i stängda rum bakom ryggen på medborgarna. Kallas detta demokrati ?
  Peter Hjörne har skrivit ett antal bra ledare men han saknar tydligen inflytande på hur den egentliga uppfattningen bland ledarskribenterna är.
  Det verkar finnas en dold agenda hos GP där man vill genom att Peter Hjörne är kritisk till paktetet medan det egentligen i vanlig Göteborgsanda
  har bestämt sej för att det är bra med att man bibehåller de gamla strukturerna, och låter vanligt folk vara duktiga idioter. Men den taktiken tror jag är dödsdömd nu och jag hoppar verkligen at Vägvalet kan vara katalysatorn som bränner bort all gammal skit i Göteborg och ger de etablerade partierna en fingervisning om den framtid som väntar dem.

 • Jag har idag sagt upp GP. Det får vara nog med fjanterier från den tidningen. INGEN kan påstå att GP har en neutral och granskande hållning i dessa frågorna, det är en tydlig politisk agenda i allt som Ulf Nyström och ledarsidan är inblandad i rörande detta. De enda som har stått emot är Christer Löfqvist (pensionerad) och Peter Hjörne själv, även om han huvudsakligen är emot ombyggnationerna och försämringarna inne i stan.

  Hädanefter blir det andra nyhetsmedier än GP.

 • Jag sa upp GP i samband med att trängselskatten infördes. Drog ner på alla “onödiga” utgifter. När jag läser GP:s ledare “Väljarna förs bakom ljuset”, så inser jag att jag gjorde rätt – i dubbel mening.

 • Visar tydligt att GP är en tråktidning som står på etablissemangets sida. Detta ledarstick är ju “surt sa räven” för att GP totalt missade folkopinionen när det gällde trängselskatten. Och ett lysande exempel på dålig journalistik. Varför missade GP allt schabblet med trängselskatten? Tänk på denna ledare när upplagan börjar att gå ner. det kan ju vara så att två tredjedelar av de som vill ha en folkomröstning har GP. Men kanske inte längre efter detta fåniga och sakfelsfulla ledarstick. Och en upplageminskning på kanske 20 000 eller fler blir nog mycket kännbar,

 • Jag kan förresten tillägga att jag också skickade ett brev till prenumerationsavdelningen där jag tydligt klargjorde att jag sade upp tidningen pga deras bristande objektivitet i rapporteringen runt trängselskatten.

  Det är inte mer än rätt att de får veta varför man säger upp tidningen man haft i så många år…

 • Man försöker med näbbar och klor koppla samman MP vansinnes tunneln under staden med till ex en tunnel under älven som redan borde vara byggd (MP sabbade detta i sin kohandel med sossarna när de senast regerade).

  Det som är helt uppenbart för alla normala, att man kan göra om paketet till något betydlig mer kostnadseffektivt gillar inte MP+V journalisterna.

 • Jag har sagt det förut, och det tål att sägas igen: Göteborgs-Posten har alltid varit maktens megafon här i staden. Så var det när jag var ung och så är det fortfarande.

 • Det finns mycket som kan göras annorlunda. Att ersätta dagens Göta Älvbro är nödvändigt, men kostnaden för den är marginell jämfört med kostnaden för resten av lekstugan.

  Marieholmstunneln är också tveksam eftersom den kommer att göra trafikapparaten i det området ännu snårigare. Det räcker med en olycka i det området för att det skall låsa hela systemet.

  Mitt förslag är att ordna en bro över älven mellan Bäckebolsmotet och Lärjemotet som även har gång/cykelbana.

  När det gäller centralstationen – flytta hela rasket till Olskroken. Kostar visserligen en slant, men borde bli betydligt billigare än VL. Men det är rimligt att låta medborgarna i hela regionen få ha inflytande över vilket alternativ som är att föredra eftersom lösningen påverkar så pass många.

 • I.o.m tullarnas införande har jag konsekvent undvikit att handla inom dessa, dessutom kommer min prenumeration av GP att upphöra då de tydligt har visat var dom står i denna fråga, förståeligt i.o.f då en stor andel av journalistkåren är MP anhängare men desto bättre känns det för mig då de får smaka på sin egen medicin!

 • Gp har tappat initiativet till GT. Peter Hjörne borde styra upp ledarskribeterna, nu är dom ju helt ute o cyklar. Sämsta ledare på länge. Tur vi har Theo på Vägvalet som för en balanserad o klarsynt debatt!

 • Det är nog dags för GP att visa att tidningen står på sina kunders sida nu!

  För övrigt så är väl trängselskattefrågan bara kulmen på lång tids bilhat i Göteborg. Någon antydde att beslut fattats i trafikfrågor så att MP skall fortsätta agera lydparti åt S. Detta har jag också hört från flera källor – varav minst en sitter till så att personen i fråga har insyn i “spelet”.

  Det är dags att sluta leka med folks vardagspussel nu! Lärde sig inte S det redan i riksdagsvalet 2010?