Vi älskar Göteborg. Därför är vi kritiska.

Åtta snabba skäl att välja Vägvalet.

Vi vill:

  1. Slopa Trängselskatten.

  2. Stoppa Västlänken och öka kapaciteten för tågtrafiken.

  3. Prioritera en ny älvförbindelse istället för linbanan, som är ett högriskprojekt.

  4. Införa nolltaxa på spårvagnar och bussar under lågtrafik.

  5. Bygga fler bostäder och äldreboenden.

  6. Ta bort köerna till förskolan.

  7. Värna om ungas hälsa med ökad service på familjecentralerna.

  8. Minska antalet kommunala bolag och få ordning på ekonomin.

Fem toppkandidater, bara en proffspolitiker

De gamla partierna framställer oss som ”populister” och ”missnöjespolitiker”. Vi är nämligen fräcka nog att lyssna på göteborgarna, istället på önskemål från (S)tockhol(m).

Och tykna nog att ha synpunkter på hur vår fina stad kunde skötas bättre.

Vem som är proffspolitiker? Det är Catarina, kandidat 2. Hon är den enda som är anställd för att arbeta med Vägvalet. Jämför gärna det med proffspartiernas staber av ombudsmän och horder av PR-konsulter.

Inte konstigt att vi kallar oss Göteborgs enda folkrörelseparti!

 

 

Västlänken är inte demokratiskt beslutad

Den enda demokratiska prövning som gjorts, var när vi krävde och fick en folkomröstning om trängselskatten 2014. En majoritet av göteborgarna röstade nej, 57 % av rösterna.

Istället för att följa resultatet gjorde ”oppositionen” i form av Alliansen och de styrande rödgröna upp i slutna rum och struntade i resultatet. Så det är inte konstigt att bara var fjärde göteborgare stödjer Västlänken. Vi vill därför att andra, bättre alternativ utreds.

Det finns möjlighet att backa tillbaka till Förstärkningsalternativet, något som vi påpekat flera gånger. Det alternativet ökar tågkapaciteten på centralen, vilket Västlänken inte gör.

Ju mer du vet om Västlänken, desto mindre tycker du om den

Vägvalet startade med motståndet mot trängselskatten och Västlänken.

Och det finns många anledningar att vara emot båda. Vilket de flesta göteborgare är. En allt större majoritet av göteborgarna tycker allt sämre om Västlänken enligt de årliga undersökningarna från SOM-institutet. Och det är inte så konstigt.

För 30 miljarder och 10 år får du – ingenting

Västlänken kommer att ta cirka 10 år att bygga och kosta över 30 miljarder. Eftersom Västlänken är ett högriskprojekt, är det sannolikt att det blir ännu dyrare och tar längre tid. Som göteborgare betalar du största delen av kostnaden och får hela besväret.

Samtidigt får du inget av nyttan.

Din kollektivtrafik kommer inte att förbättras alls. Alla resurser kommer att gå till Västlänken.
Kapaciteten i järnvägssystemet kommer inte att bli bättre. Samma sak gäller andra viktiga satsningar i regionen. Det kommer till exempel inte att bli någon utbyggnad av Boråsbanan förrän efter 2029.

Överflödet av bolag minskar invånarnas insyn och inflytande

Anledningen är att Göteborg har väldigt många hel- och delägda kommunala bolag.

Faktiskt flest i landet. Betydligt fler än Stockholm, som har dubbelt så många invånare. Floran av bolag och förvaltningar gör kommunen svårare att styra. Den blir ett lapptäcke av åtaganden där ingen riktigt bestämmer och det är svårt att utkräva ansvar. Däremot är det väldigt praktiskt för den som vill skapa sitt eget lilla kungadöme.

När kommunens bolag gör klipp på människors hem

Ett exempel i nutid är hur Rannebergsaffären hanterades. Och där handlade det faktiskt om människors hem. Styrelsen i Framtiden AB tog på eget initiativ ett beslut om försäljning, som påverkade många människors boendesituation. Som tur var kom frågan upp i kommunfullmäktige, där man efter påtryckningar
stoppade affären. Det är precis så här det inte får gå till i bolagen. Det första bolaget vi lägger ned är Parkeringsbolaget vars verksamhet överförs till trafiknämnden.

Klart vi arbetar med andra frågor!

Även om vi började med motståndet mot trängselskatten och Västlänken, så har vi efter åtta år i kommunfullmäktige så klart utvecklat vår politik. Vi baserar vår politik på sunt förnuft och praktisk nytta för göteborgarna, istället för ideologiska låsningar och prestige.

Vill du veta var vi står på den traditionella höger – vänsterskalan, kan vi bäst beskrivas som ett mittenparti.
I vissa frågor tycker vi som Alliansen, i andra som de rödgröna.

Minska segregationen – bygg ihop staden med bostäder

Vi vill bygga ihop staden. Och då inte bara genom att förtäta i centrum, utan även genom att bygga ihop förorterna med centrala staden. Det innebär att de härliga grönområden och parker Göteborg är känt för kan finnas kvar, samtidigt som stadens silhuett hanteras varsamt.

För att ytterligare öka bostadsbyggandet vill vi också satsa på en egnahemsrörelse och fler byggemenskaper. Vi vill även att det satsas betydligt mer på att bygga småhus för att attrahera fler barnfamiljer att bosätta sig i Göteborg, istället för i kranskommunerna.

Satsa på unga och gamla

När det gäller unga och äldre, vill vi ge mer resurser till förskola och skola, samt satsa på ungas hälsa.
Vi vill att äldre och människor med funktionsvariation ska få värdig omsorg. Anhöriga som tar hand om sina familjer behöver stöd från kommunen. För att det ska finnas verklig valfrihet måste fler äldreboenden, både kommunala och privata, skapas. Den ensidiga inriktningen på att äldre ska bo kvar hemma måste brytas.

Var rädd om göteborgarnas pengar

Göteborgarnas skattepengar är inte oändliga, kommunen måste prioritera det som är viktigt (skola & omsorg) och avstå från mindre viktigt (vattenplasket vid Stadsbiblioteket). Det kräver en betydligt större öppenhet om hur pengarna används. Göteborgs ekonomi är nämligen inte så bra som den ser ut staden är idag högt belånad. Det kräver i sin tur att stadens medborgare får verklig insyn i beslut och möjlighet att påverka. Demokrati på riktigt, helt enkelt.