Förbundsfullmäktige GR

Läs handlingar och protokoll här.


2016-06-14 Förbundsfullmäktige GR

  • § 7 Förslag till bolagshandlingar för Gryning Vård AB – Yrkar avslag (reservation)
    • Deltar ej i beslut i ärende § 8, § 9, § 10
  • § 16 Fastställande av reviderad förbundsordning för GR vad gäller ändamålsparagrafen 3 avseende ”Social välfärd inklusive hälso- och sjukvård på delregional nivå” – Yrkar avslag (reservation)

Läs hela protokollet här.


2015-06-16 Förbundsfullmäktige GR

  • § 8 Förslag till årsredovisning för GR avseende år 2014 – Lämnar protokollsanteckning att Vägvalet inte står bakom minusresultatet i årsredovisningen för 2014

Läs hela protokollet här.


2014-12-16 Förbundsfullmäktige GR

  • § 7 Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och tre vice ordföranden i förbundsstyrelsen för åren 2015-2018 – Deltar ej i beslutet

Läs hela protokollet här.